Трудове право регулює трудові відносини, що виникають між роботодавцем і працівником у зв'язку з виконанням останнім певної трудової функції в умовах конкретної організації праці.

Послуги Intercomp Україна в галузі трудового права включають:
 • консультації з окремих питань трудового права - звільнення працівників з ініціативи роботодавця; переведення працівників на іншу роботу; переваги та недоліки цивільно-правових договорів; підсумований облік робочого часу; роз'їзний характер роботи та ін.
 • розробку трудових договорів (в тому числі двомовних), посадових інструкцій, додаткових угод до трудових договорів
 • розробку локальних нормативних актів (Положення про захист персональних даних, Положення про комерційну таємницю, Правила внутрішнього трудового розпорядку, Положення про оплату праці та преміювання працівників, Положення про відрядження)
 • кадровий аудит (аналіз кадрової документації організації на предмет її наявності та відповідності вимогам законодавства)
 • розробку колективних угод
 • представництво інтересів в судах загальної юрисдикції та світових судах з трудових спорів
 • виконавче провадження, поновлення на роботі
 • представлення інтересів в державних органах, повідомлення до Державної служби зайнятості населення України

Переваги послуг Intercomp Україна з надання послуг в рамках трудового права:
 • надання повної та достовірної інформації у відповідності з останніми змінами у чинному законодавстві
 • надання юридичної консультації досвідченим співробітником, який досконало розуміється на конкретному правовому питанні
 • попередження та вирішення трудових спорів в організації
 • розробка трудових угод відповідно до вимог законодавства допоможе уникнути негативних наслідків перевірок контролюючих органів
 • грамотне складання положень про оплату праці, відрядження та преміювання, допоможе прийняти необхідні виплати до податкових витрат