Підвищення ефективності фінансової служби, розробка облікової політики та методології ведення бухгалтерського обліку, контроль за рухом майна і виконанням зобов'язань, а також забезпечення відповідності господарських операцій чинному законодавству - все це є функціональними обов'язками Головного бухгалтера.
Якісне виконання цих функцій можливе тільки в разі залучення висококваліфікованого фахівця з великим досвідом роботи. Пошук відповідного професіонала може вимагати істотних часових і матеріальних витрат.
Компанія Interсomp Україна володіє перевіреною методологією в області бухгалтерського обслуговування та пропонує послуги з виконання функції Головного бухгалтера для внутрішньої фінансової служби клієнтів.
У рамках реалізації функції Головного бухгалтера компанія Intercomp Україна може надати в офіс клієнта виділеного фахівця або здійснювати дистанційне виконання всіх необхідних операцій з власного офісу.

Склад послуги
До складу послуги входять:
 • вивірка рахунків Головної книги
 • аналіз взаєморозрахунків з дебіторами / кредиторами
 • закриття звітного періоду
 • підготовка та аналіз звітності з ПДВ, податку на майно
 • ведення податкового обліку, розрахунок податку на прибуток
 • складання податкових декларацій
 • складання корпоративної звітності для клієнта, в тому числі в стандартах міжнародної фінансової звітності
 • представництво в податкових органах
 • підготовка та здача статистичної звітності
 • розробка та коректування облікової політики
 • консультації з оподаткування
 • контроль дотримання процедур та якості роботи співробітників бухгалтерії клієнта.