НОВИНИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ТА ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ, КАДРОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ЗА III КВАРТАЛ 2015 РОКУ. НОВАЦІЇ ЖОВТНЯ 2015 РОКУ.

В інформаційному бюлетені Intercomp Україна за III квартал 2015 опубліковані зміни законодавства в області бухгалтерського обліку, оподаткування, розрахунку заробітної плати та кадрового адміністрування. 

Головні теми номера:

I. Бухгалтерський облік і оподаткування

1.1. Ухвалений Закон про удосконалення адміністрування ПДВ

Верховною Радою України ухвалений Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України відносно удосконалення адміністрування податку на додану вартість» від 16.07.2015 № 643 - VIII.

Законом, зокрема, внесені наступні зміни:

– якщо платник ПДВ не включив суму податку в податковий кредит на підставі отриманої їм податкової накладної в звітному періоді, таке право залишається за ним впродовж 365 днів від дати складання податкової накладної;

– скасований розрахунок долі використання товарів/послуг в оподатковуваних і неоподатковуваних операціях;

– виключено з обов'язкових реквізитів податкової накладної місцезнаходження і вид договору;

– реєстраційний ліміт анульований станом на 01.07.2015 р., внесені також інші зміни.

1.2. Зміни в трансфертному ціноутворенні

Законом «Про внесення змін до Податкового кодексу України відносно трансфертного ціноутворення» від 15.07.2015 р. № 609 - VIII змінені правила трансфертного ціноутворення для цілей оподаткування прибутку.

Відповідно до Податкового Кодексу України (ПКУ) трансфертне ціноутворення застосовується для контрольованих операцій. Згідно нової редакції п.п. 39.2.1.7 ПКУ господарські операції визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються наступні умови:

– річний доход платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 50 млн. грн. (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;

– об'єм таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 млн грн. (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

1.3. Сплата авансових внесків з податку на прибуток підприємствами, що отримали збиток

Законом «Про внесення змін до Податкового кодексу України відносно оподаткування неприбуткових організацій» від 17.07.2015 р. № 652 - VIII платникам податку на прибуток надано право не сплачувати авансові внески, якщо за підсумками першого кварталу (півріччя, трьох кварталів) звітного року вони не отримали прибуток або отримали збиток (абз. 9 п. 57.1 ст. 57 ПКУ).

Для цього підприємство має право подати декларацію з податку на прибуток і фінансову звітність за перший квартал (півріччя, три квартали) звітного (податкового) року і не платити авансові внески.

1.4. Ухвалений Закон про зменшення податкового тиску

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України відносно зменшення податкового тиску на платників податків» від 17.07.2015 р. № 655 - VIII.

Так, згідно із Законом:

1) Вартісним критерієм, що використовується для класифікації матеріальних активів в якості об'єктів основних засобів збільшений з 2500 до 6000 грн (витрати на придбання об'єктів меншої вартості не амортизуються, а відносяться до складу витрат).

2) Тимчасово, до 31 грудня 2016 року включно, платникам податків, об'єм доходів і/або операцій яких за попередній (звітний) рік складав менше 20 млн. гривен, штрафні (фінансові) санкції, нараховані на суму податкового зобов'язання, яку платник податків сплатив без оскарження податкового повідомлення-рішення у встановлені терміни, відміняються впродовж 10 днів з дня сплати такого податкового зобов'язання.

3) У разі внесення змін до податкової звітності в результаті самостійного виявлення платником податків помилок пеня не нараховується, якщо зміни в податковій звітності внесені впродовж 90 календарних днів, що йдуть за останнім днем граничного терміну сплати грошового зобов'язання.

1.5. Об'єднані рахунки для сплати податку на прибуток і рахунки зі сплати авансових внесків

Коди бюджетної класифікації авансових платежів з податку на прибуток об'єднані з кодами самого податку на прибуток (наказ МФУ від 20.07.2015 р. № 651).

Ця міра спрямована на скорочення сум переплат з податку на прибуток.

II. Розрахунок заробітної плати

2.1. Збільшений розмір мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму

Верховною Радою України ухвалений Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» від 17.09.2015 № 704 - VIII.

Вказаним Законом з 1 вересня розмір мінімальної заробітної плати збільшений з 1218 грн до 1378 грн в місяць.

Збільшений також прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць до 1330 грн, а для основних соціальних і демографічних груп населення встановлені наступні величини цього показника:

– для дітей у віці до 6 років - 1167 грн;

– дітей у віці від 6 до 18 років - 1455 грн;

– працездатних осіб - 1378 грн;

– осіб, що втратили працездатність, - 1074 грн

Таким чином, з ухваленням Закону № 704 - VIII максимальна величина бази нарахування єдиного соціального внеску збільшилася з 20 706 грн до 23 426 грн (17 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

2.2. Змінилися реквізити рахунків для сплати ЄСВ

З 15.09.2015 змінилися реквізити рахунків для сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Зміни викликані реорганізацією структури органів податкової служби.

Нові реквізити рахунків розміщені на сайті Державної фіскальної служби України за адресою: http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/214641.html.

III. Кадрове адміністрування

3.1. Норми робочого часу в 2016 році

Міністерство соціальної політики України в листі від 20.07.2015 р. № 10846/0/14-15/13 надало розрахунок норм тривалості робочого часу на 2016 рік.

Залежно від тривалості робочого тижня, норма робочого часу на 2016 рік складе:

- при 40-годинному робочому тижні - 2003,0 години;

- при 39-годинному робочому тижні - 1957,8 годин;

- при 38,5-годинному робочому тижні - 1932,7 години;

- при 36-годинному робочому тижні - 1807,2 годин;

- при 33-годинному робочому тижні - 1656,6 годин;

- при 30-годинному робочому тижні - 1506,0 годин;

- при 25-годинному робочому тижні - 1255,0 годин;

- при 24-годинному робочому тижні - 1204,8 години;

- при 20-годинному робочому тижні - 1004,0 години;

- при 18-годинному робочому тижні - 903,6 години.

У листі також наведений перелік і дати святкових і неробочих днів в 2016 році, всього 11 днів.

3.2. Внесені зміни в Інструкцію про службові відрядження

Міністерством фінансів України наказом від 04.08.2015 р. № 694 внесені зміни в Інструкцію про службові відрядження в межах України і за кордон.

Зокрема, з Інструкції виключений п. 4 розділу І, яким було передбачено, що підприємство, що відряджає працівника, здійснює реєстрацію особи, яка вибуває у відрядження, в спеціальному журналі.

IV. Новації жовтня 2015 року і перспективне законодавство

4.1. Штрафи за порушення термінів реєстрації податкових накладних

Згідно із Законом від 16.07.2015 р. № 643 - VIII, яким були внесені зміни в п. 35 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ, штрафи за порушення термінів реєстрації в ЄРПН податкових накладних і розрахунків коригування, складених до 1 жовтня 2015 року, не застосовувалися.

З 1 жовтня до платників ПДВ знову застосовуються штрафи за порушення термінів реєстрації податкових накладних і розрахунків коригування, передбачені пунктом 120-1.1 ПКУ в таких розмірах :

- 10% від суми ПДВ, вказаного в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації до 15 календарних днів;

- 20% від суми ПДВ, вказаного в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації від 16 до 30 календарних днів;

- 30% від суми ПДВ, вказаного в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації від 31 до 60 календарних днів;

- 40% від суми ПДВ, вказаного в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації на 61 і більше календарних днів.

4.2. З1 січня 2016 року планується відміна імпортного збору

За інформацією, опублікованою на офіційному сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, з 1 січня 2016 року планується відмінити імпортний збір, що стягується з 01.01.2015 р.

«За підсумками останніх зустрічей з представниками НБУ, Мінфіну і СОТ, є консенсус відмінити додаткове імпортне мито з 1 січня 2016 року, як це і планувалося раніше», - повідомив Міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус.

4.3. Представлені проекти податкової реформи

26 жовтня в Верховній Раді зареєстрований законопроект № 3357, що пропонує радикальну лібералізацію податкової системи.

Так, проектом передбачено зменшення ставок податків:

- Податку на прибуток - до 15%, при цьому об'єктом оподаткування буде розподілений прибуток; 
- ПДВ - до 15%;

- ЄСВ на фонд оплати праці - до 20%;

- ПДФО - до 10%.

У вересні Міністерство фінансів презентувало свій варіант податкової реформи, який передбачає менш радикальні зміни.

Завантажити інформаційний бюлетень Intercomp Україна, ознайомитися з архівом номерів (у т.ч. російською та англійською мовами), а також оформити безкоштовну передплату можна на офіційному сайті Intercomp Україна.