НОВИНИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ТА ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ, КАДРОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ЗА IV КВАРТАЛ 2015 РОКУ. НОВАЦІЇ 2016 РОКУ.

В інформаційному бюлетені Intercomp Україна за IV квартал 2015 року опубліковані зміни законодавства в області бухгалтерського обліку, оподаткування, розрахунку заробітної плати та кадрового адміністрування. 

Головні теми номера: 

I. Бухгалтерський облік і оподаткування 

1.1. Внесені зміни в Інструкцію з бухгалтерського обліку ПДВ 

Міністерством фінансів України (МФУ) наказом від 16.11.2015 р. № 1025 внесені зміни в Інструкцію з бухгалтерського обліку податку на додану вартість (утв. наказом МФУ від 01.07.1997 р. № 141). 

Нормативний документ приведений у відповідність з Податковим кодексом України (ПКУ). Інструкція доповнена положеннями, що стосуються системи електронного адміністрування ПДВ. 

1.2. Затверджений новий реєстр РРО 

Наказом Державної фіскальної служби України (ДФСУ) від 29.10.2015 р. № 829 затверджений новий реєстр реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Нагадаємо, що згідно із Законом про РРО(1)  реєстратор розрахункових операцій - пристрій або програмно-технічний комплекс, в якому реалізовані фіскальні функції і який призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажі товарів (наданні послуг), операцій з купівлі-продажу іноземної валюти і/або реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг), операцій з прийому готівки для подальшого переказу. 

1.3. Змінена форма авансового звіту 

Наказом МФУ від 28.09.2015 р. № 841 затверджена нова форма авансового звіту (звіт про використання засобів, виданих на відрядження або під звіт). 

Форма зазнала лише незначних змін: змінилася «шапка» документу, а також вказано, що при розрахунку суми ПДФО у разі неповернення сум надмірно витрачених коштів використовуються ставки податку 15 і 20 %. До неповерненої суми грошових коштів застосовується натуральний коефіцієнт (п. 164.5 ПКУ).

В той же час, слід врахувати, що згідно п. 167.1 ПКУ в редакції, що діє з 01.01.2016 р., надмірно витрачені і не повернені підзвітною особою кошти, починаючи з вказаної дати, обкладаються ПДФО за ставкою 18%. 

1.4. Нова декларація з податку на прибуток 

Затверджена нова форма Декларації з податку на прибуток підприємств (наказ МФУ від 20.10.2015 р. № 897). 

Декларація приведена у відповідність з нормами ПКУ, що діють з 01.01.2015 р. Сума податку на прибуток розраховується, виходячи з фінансового результату до оподаткування, визначеного на підставі фінансової звітності. У випадках, передбачених ПКУ, фінансовий результат до оподаткування коригується на суму різниць. Ці різниці (при їх наявності) необхідно вказувати в додатку PI до Декларації. 

Окрім основної частини, Декларація містить 9 додатків. 

Декларація з податку на прибуток за новою формою подається в податковий орган, починаючи із звітного періоду «2015 рік» (див. лист ДФСУ від 04.01.2016 р. № 102/7/99-99-19-02-01-17). 

1.5. Затверджені нові довідники податкових пільг 

ДФСУ затверджені нові довідники податкових пільг станом на 01.10.2015 р.: 

- податкових пільг, які є втратами доходів бюджету (№ 76/1); 
- інших податкових пільг (№ 76/2). 

Як відомо, платники податків надають податковим органам інформацію про суми коштів, не сплачених до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг. Інформація подається у формі Звіту про суму податкових пільг. 

1.6. Затверджена нова форма статистичної звітності: № 1-інновація 

Державна служба статистики (Держстат) наказом від 10.11.2015 р. № 319 затвердила нову річну форму статистичного спостереження № 1-інновація. 

Форма подається юридичними особами, які займаються промисловими видами діяльності. 

Згідно з наказом форма подається, починаючи зі звіту за 2015 рік. 

Порядок заповнення звіту викладений в роз'ясненні Держстату від 05.02.2015 р. № 17.4-12/3. 

II. Розрахунок заробітної плати  

2.1. Приклади обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат із соціального страхування 

Міністерством соціальної політики України затверджені Приклади обчислення середньої заробітної плати (доходу) за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування (наказ від 21.10.2015 р. № 1022). 

У нормативному документі містяться приклади для розрахунку виплат: 

– зі страхування на випадок безробіття; 
– із страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності; 
– для призначення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, допомоги з тимчасової непрацездатності, а також оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок засобів роботодавця. 

2.2. Зміни в порядку проведення індексації грошових доходів населення 

Кабінетом міністрів України постановою від 09.12.2015 р. № 1013 внесені зміни в Порядок проведення індексації грошових доходів населення (утв. постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078, далі - Порядок). 

Відповідно до нової редакції Порядку працівникам підприємств і організацій, які знаходяться на госпрозрахунку, підвищення заробітної плати у зв'язку із зростанням рівня інфляції здійснюється в порядку, визначеному в колективних договорах, але не нижче норм, визначених Законом України "Про індексацію грошових доходів населення" і положень цього Порядку. 

У разі підвищення тарифних ставок (окладів) значення індексу споживчих цін в місяці, в якому відбувається підвищення, береться за 1 або 100 відсотків. 

До чергового підвищення тарифних ставок (окладів) до певної суми індексації додається сума індексації, яка складається внаслідок перевищення величини індексу споживчих цін порогу індексації, вказаного в пункті 1 Порядку. 

Для працівників, які: 

- переведені на іншу роботу на тому ж підприємстві, 
- переведені на роботу на інше підприємство або в іншу місцевість і у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці у разі продовження такими працівниками роботи, 
- для нових співробітників, 
- для працівників, які використали відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і відпустка без збереження заробітної плати, передбачені законодавством про відпустки, 

обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації здійснюється з місяця, що йде за місяцем підвищення тарифної ставки (окладу), за посадою, яку займає працівник. 

Таким чином, індексація проводитиметься за посадою, яку займає працівник. 

III. Кадрове адміністрування 

3.1. Посилена відповідальність за недотримання працедавцем гарантій мобілізованим працівникам 

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з посилення відповідальності за порушення встановлених законом гарантій працівникам, які призвані на військову службу» від 03.11.2015 р. № 734-VIII. 

Цим Законом внесені наступні зміни: 

1) Ст. 265 Кодексу законів про працю доповнена положенням про те, що недотримання встановлених законом гарантій і пільг працівникам, які притягуються до виконання обов'язків, передбачених законами України "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про альтернативну (невоєнну) службу", "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію", - тягне накладення штрафу в десятиразовому розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення за кожного працівника, відносно якого здійснено порушення. 

2) Внесені зміни в ст. 41 Кодексу про адміністративні правопорушення, якими передбачено, що порушення встановлених законом гарантій і пільг працівникам, які притягуються до виконання обов'язків, передбачених вищезгаданими законами, - тягне за собою накладення штрафу на посадовців підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності і громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 - 1700 грн.). 

Закон набув чинності 26.11.2015 р. 

3.2. Скасована форма статистичної звітності № 6-ПВ 

Державна служба статистики України (Держстат) наказом від 30.09.2015 р. № 260 відмінила форму статзвітності 6-ПВ (річна) "Звіт про кількість працівників, їх якісний склад і професійне навчання". 

Відповідні зміни внесені в наказ Держстату від 5 серпня 2014 № 224 «Про затвердження форм державних статистичних спостережень за статистикою праці». 

3.3. Розпорядження Кабміну про перенесення робочих днів в 2016 році 

Кабінет міністрів України видав розпорядження від 11.11.2015 р. № 1155-р про перенесення робочих днів у 2016 році. 

З метою створення сприятливих умов для святкування 7 січня - Різдва Христова, 8 березня - Міжнародного жіночого дня і 28 червня - Дня Конституції України, а також раціонального використання робочого часу рекомендовано керівникам підприємств, установ і організацій (за винятком органів Пенсійного фонду, Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта", Державного казначейства і банків) перенести в порядку і на умовах, встановлених законодавством, в 2016 році для працівників, яким встановлений п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями, робочі дні з: 
- п'ятниці 8 січня - на суботу 16 січня; 
- понеділка 7 березня - на суботу 12 березня; 
- понеділка 27 червня - на суботу 2 липня. 

Спеціальний режим роботи банків у вказані дні визначає Національний банк. 

IV. Новації 2016 року 

4.1. Податок на прибуток 

01.01.2016 р. набув чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України і деяких законодавчих актів України відносно забезпечення збалансованості бюджетних надходжень в 2016 році» від 24.12.2015 р. № 909-VІІІ (далі - Закон № 909-VІІІ). 

Цим Законом внесені наступні основні зміни в ПКУ, що стосуються податку на прибуток: 

1) Введені звітні періоди квартал, півріччя, три квартали і рік. При цьому декларація розраховується наростаючим підсумком. Ця новація не поширюється на підприємства, у яких за попередній рік прибуток не перевищує 20 млн. грн. (п. 137.4 ПКУ в новій редакції). 
2) З 01.01.2016 р. скасована сплата щомісячних авансових внесків з податку на прибуток. В той же час, підприємства повинні будуть заплатити до 31.12.2016 р. авансовий внесок у розмірі 2/9 суми податку, визначеної в декларації за 3 квартали 2016 року (п. 57.1, п. п. 9 і 37 підрозд. 4 Перехідних положень ПКУ). 
3) Перелік різниць, що зменшують фінансовий результат до оподаткування, доповнений доходом від участі в капіталі інших платників податку на прибуток і єдиного податку четвертої групи, а також на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті в його користь від інших платників податків, які сплачують авансові внески з податку на прибуток при виплаті дивідендів (п.п. 140.4.1 ПКУ). 

Слід врахувати, що згідно п. 40 підрозд. 4 Перехідних положень ПКУ в новій редакції вказані вище норми п.п. 140.4.1 ПКУ застосовуються при розрахунку об'єкту оподаткування на прибуток за 2015 рік. 

Ставка податку на прибуток в 2016 році, як і раніше, складає 18 %. 

4.2. ПДВ 

 Ставки податку на додану вартість (ПДВ) також залишилися незмінними - 20, 7(2)  і 0 %. 

Серед значних змін, внесених в механізм обкладення ПДВ Законом № 909-VІІІ, можна виділити наступні: 

1) База обкладення ПДВ для операцій з постачання самостійно виготовлених товарів і послуг не може бути нижча звичайних цін на такі товари і послуги, а не їх собівартості, як було передбачено в попередній редакції ПКУ (абз. 2 п. 188.1 ПКУ в новій редакції). 

2) Формула, за якою розраховується сума податку, на яку підприємство може зареєструвати податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних, доповнена показником ∑Овердрафт - це середньомісячна величина сум податку, які за останні 12 звітних місяців були задекларовані підприємством до сплати до бюджету і погашені (п. 200 1.3 ПКУ). 

3) Унеможливлено анулювання податковим органом реєстрації підприємства в якості платника ПДВ на підставі записів в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб про відсутність за місцезнаходженням або відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу (виключений п.п. "ж" п. 184.1 ПКУ).

Заробітна плата 

1. Оподаткування заробітної плати: ЄСВ, ПДФО і військовий збір 

Законом № 909-VІІІ з 01.01.2016 р. внесені наступні зміни, що стосуються оподаткування заробітної плати. 

1. Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) для усіх працедавців встановлений у розмірі 22% бази нарахування єдиного внеску (ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ(3)  у новій редакції). До 01.01.2016 р., як відомо, розмір ЄСВ, що нараховується на фонд оплати праці, складав 33,2 - 49,7% залежно від виду виплати і присвоєного платникові класу професійного ризику. 

Слід врахувати, що, як і раніше, у разі, якщо база нарахування ЄСВ не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отриманий прибуток, сума ЄСВ розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати і ставки ЄСВ. 

Також не змінилася величина пільгової ставки ЄСВ, що нараховується роботодавцями на заробітну плату інвалідів, - вона складає 8,41% (ч. 13 ст. 8 Закону про ЄСВ). 

2. Найняті робітники не є платниками ЄСВ (виключений п. 2 ч. 1 ст. 4 Закону про ЄСВ). Таким чином, починаючи з 01.01.2016 р., із заробітної плати працівників не утримується ЄСВ у розмірі 2 - 3,6%. 

3. Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску підвищена до 25 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону про ЄСВ в новій редакції). До 01.01.2016 р. ця величина складала 17 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. 

4. Встановлена єдина ставка податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) у розмірі 18% доходів, нарахованих у формі заробітної плати (п. 167.1 ПКУ в новій редакції). До 01.01.2016 р. застосовувалися диференційовані ставки ПДФО у розмірі 15 і 20% залежно від суми доходу фізичної особи. 

5. Законопроект не передбачає яких-небудь новацій, що стосуються сплати військового збору. Таким чином, військовий збір після 01.01.2016 р. сплачується за тією ж ставкою (1,5% бази нарахування) і в тому ж порядку, що і раніше. 

2. Мінімальна заробітна плата і прожитковий мінімум 

Законом України «Про державний бюджет України на 2016 рік» від 25.12.2015 р. № 928-VIII (статті 7 і 8) місячна мінімальна заробітна плата і прожитковий мінімум для працездатних осіб на 2016 рік встановлені в розмірах: 

- з 1 січня - 1 378 гривень; 
- з 1 травня - 1 450 гривень; 
- з 1 грудня - 1 550 гривень. 

Мінімальна заробітна плата в почасовому розмірі: 

- з 1 січня - 8,29 гривень; 
- з 1 травня - 8,69 гривень; 
- з 1 грудня - 9,29 гривень. 

3. Індексація грошових доходів 

Законом України від 24.12.2015 № 911-VIII були внесені зміни до Закону «Про індексацію грошових доходів населення» (від 03.07.1991 № 1282-XII). 

Відповідно до нової редакції ст. 4 Закону № 1282-XII індексація грошових доходів населення проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який встановлюється у розмірі 103 %. 

Раніше величина порогу індексації складала 101 %. 

4. Податок на нерухоме майно 

Згідно із Законом № 909-VІІІ з 01.01.2016 р. ставки податку для об'єктів житлової і/або нежитлової нерухомості, що знаходяться у власності фізичних і юридичних осіб, встановлюються за рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об'єднаних територіальних громад, в розмірі, що не перевищує 3 % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року, за 1 квадратний метр бази (п.п. 266.5.1 ПКУ в новій редакції). 

У редакції ПКУ, що діяла до 01.01.2016 р. було передбачено, що ставки податку встановлюються в розмірі, що не перевищує 2 % мінімальної зарплати на 1 січня звітного року за 1 квадратний метр бази. 

Крім того, починаючи з 01.01.2016 р., за наявності у власності платника податків об'єкту (об'єктів) житлової нерухомості, у тому числі його долі, що знаходиться у власності фізичної або юридичної особи - платника податків, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) і/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку збільшується на 25 000 гривен в рік за кожен такий об'єкт житлової нерухомості (його частину) (абз. «г'» п.п. 266.7.1 ПКУ). 

5. Транспортний податок 

Законом № 909-VІІІ змінений об'єкт обкладення транспортним податком. Згідно п.п. 267.2.1 ПКУ в новій редакції об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких пройшло не більше п'яти років (включно) і середньоринкова вартість яких складає більше 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (в 2016 році - 1 033 500 грн.). 

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об'єму циліндрів двигуна, типу коробки перемикання передач, пробігу легкового автомобіля, і розміщується на його офіційному сайті. 

До 01.01.2016 р. об'єктом оподаткування були легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об'єм двигуна більше 3000 куб. см. При цьому такий критерій, як середньоринкова вартість автомобіля, не застосовувався. 

Завантажити інформаційний бюлетень Intercomp Україна, ознайомитися з архівом номерів (у т.ч. російською та англійською мовами), а також оформити безкоштовну передплату можна на офіційному сайті Intercomp Україна.


[1] Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг» від 06.07.1995 р. № 265/95-ВР

[2] ставка ПДВ для операцій з поставки лікарських засобів

[3]Закон України «Про збір і облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464 - VI