Аутсорсінг облікових функцій цікавить 40% компаній

Джерело: www.planetahr.ru 

Результати спільного дослідження HeadHunter, UCMS Group та Intercomp показали, що 40 % компаній в Росії вже використовують або планують використовувати аутсорсинг для забезпечення облікових функцій. Основний фактор успішного застосування даної послуги - вибір компетентного провайдера та докладна регламентація умов співпраці з ним.

 Онлайн - опитування проводилося наприкінці 2013 року серед власників бізнесу, фінансових та виконавчих директорів, а також керівників і співробітників HR-служб 404 компаній. Більшість респондентів представляють російські організації (83%), 10% - іноземні, ще 7% - спільні підприємства. 

Компанії з різною чисельністю персоналу представлені в приблизно рівних частках: 
• менше 50 працівників - 32% компаній ; 
• від 50 до 100 - 17%; 
• від 101 до 500 - 25%; 
• більше 500 чоловік - 26%. 

Згідно з отриманими відповідями, 116 організацій з 404-х (29%) сьогодні використовують аутсорсинг облікових функцій. Більше третини компаній, що передали частину функцій на забезпечення зовнішньому підряднику, планують використовувати цю схему і для інших видів облікових функцій (бухгалтерського обліку, кадрового діловодства, взаєморозрахунків з персоналом). Ще 10 % організацій, що не користуються аутсорсингом, в майбутньому збираються випробувати дану послугу. Таким чином, в аутсорсингу облікових функцій зацікавлені майже 40% компаній, що працюють у Росії. 

Головні прихильники аутсорсингу - іноземні компанії, малий та великий бізнес. 


Іноземні компанії традиційно більш лояльні до використання аутсорсингу, ніж вітчизняні. На зовнішнє обслуговування облікові функції передає кожна друга закордонна організація та кожна четверта російська. Розмір бізнесу також має значення: аутсорсинг найбільш популярний серед організацій, де працюють менше 50 співробітників, а також серед великих компаній з чисельністю персоналу від 500 чоловік. 

Мал.1. Використання аутсорсингу в залежності від розміру та типу компанії 
1.png

 База: компанії з чисельністю < 50 співробітників - 130, від 50 до 100 - 70 , від 101 до 500 - 102 , > 500 - 102 (з них іноземні компанії - 40, спільні підприємства - 27, російські компанії - 337). 

Бухгалтерський аутсорсинг користується найбільшим попитом серед російських компаній 


Найбільшим попитом сьогодні користується аутсорсинг бухгалтерського обліку (його застосовують 65% компаній) та кадрового діловодства (38 %). Забезпечення взаєморозрахунків з персоналом на провайдера покладають 32% організацій. Серед російських компаній найбільш затребуваний аутсорсинг бухгалтерського обліку (75%), а серед іноземних - кадрового діловодства (50 %). 

Мал.2. Види аутсорсингу облікових функцій, які використовують компанії 
2.png

 База: 115 респондентів - компаній, що використовують аутсорсинг облікових функцій на даний час (з них іноземні компанії - 22, російські компанії - 85). 

Аутсорсинг найбільш вигідний тим, хто піклується про бізнес-показники, - власникам і топ-менеджерам 


Респонденти з компаній, що вже користуються аутсорсингом, вважають його корисним в першу чергу для власника (45%) та генерального директора (37%). Плюси в залученні провайдера для головного бухгалтера бачать 10% учасників опитування. У компаніях, де дана послуга не застосовується, її переваги представляють слабо: половина опитаних порахувала, що зовнішнє забезпечення облікових функцій не вигідно нікому. 

Мал.3. Ступінь зацікавленості власника та найманих керівників в аутсорсингу облікових функцій 
3.png

 База: 289 компаній, що не використовують аутсорсинг облікових функцій на даний час; 115 компаній, що застосовують аутсорсинг облікових функцій на момент опитування. 
Основні переваги аутсорсинга – зростання стійкості бізнесу та зниження витрат. Головними позитивними ефектами використання аутсорсинга облікових функцій учасники опитування вважають зниження залежності від людського чинника (45%), зменшення навантаження на фінансову та кадрову служби (43%), а також зниження вартості процесів (43%). 

Оскільки респонденти відзначали плюси аутсорсинга в першу чергу стосовно своїх позицій і завдань, найважливішими перевагами для власників і топ-менеджерів стали зниження залежності від персоналу та оптимізація витрат, а для hr-менеджерів – зменшення навантаження на служби і перенесення ризиків на підрядника. 

 Мал.4. Переваги аутсорсинга облікових функцій в розрізі посади респондента 
4.png

 Незадоволення аутсорсингом – наслідок вибору некомпетентного провайдера та недостатньої регламентації співпраці 


Досвід використання аутсорсинга облікових функцій більшість респондентів оцінили як позитивний. Головні аргументи – «заощадження часу і нервів», «дешевше, ніж власні фахівці», «економія витрат», «висока якість», «велика ефективність, чим від власної служби», «значне полегшення роботи». 

 Мал.5. Оцінка досвіду вживання аутсорсинга облікових функцій 
5.png


ОцiнкаКомпанії з досвідом зміни провайдера/відмови від аутсорсинга Компанії без досвіду зміни провайдера/відмови від аутсорсинга    
Швидше позитивна37%67%
Швидше негативна   26%13%
Важко відповісти   38%20%

 База: 151 компанія, яка має досвід одного або декількох видів аутсорсинга облікових функцій (кадрового діловодства, розрахунку зарплати або бухгалтерського обліку); з них 82 компанії – з досвідом відмови від співпраці з провайдером, 69 компаній – без досвіду відмови. 

 За даними дослідження, біля третини компаній, які використовують аутсорсинг облікових функцій незадоволені своїм поточним провайдером. Основні претензії стосуються організації процесу надання послуг, якості роботи та дотримання термінів. 

Мал.6. Причини незадоволення поточним провайдером послуг аутсорсинга 
6.png

База: 67 компаній, які використовують аутсорсинг облікових функцій на момент опитування та які не мають досвіду відмови від співпраці з провайдером. 

 Вищезгадані претензії до аутсорсинг-провайдера, за відсутності обопільних зусиль з виправлення ситуації, стають причинами зміни підрядника та навіть відмови від послуги. Як показують результати опитування, кожній другій компанії доводилося за власною ініціативою припиняти роботу з провайдером аутсорсинга облікових функцій (найчастіше – бухгалтерського забезпечення). 

Отримавши негативний досвід роботи з одним підрядником, 21% компаній звернулися до іншого, а ще 30% повернулися до виконання облікових функцій внутрішніми ресурсами. Основні мотиви відмови від аутсорсинга – низька якість роботи провайдера (45%), погана організація процесу надання послуг (42%). Ще 20% компаній назвали як причину брак коштів, а 19% – розширення власних служб, помилки в обліку та занепокоєння про конфіденційність інформації. 

 Мал.7. Доля компаній, які припиняли співпрацю з аутсорсинг-провайдером 
7.png

База: респонденти з 165 компаній, які мають досвід аутсорсинга облікових функцій. 

 Провайдера вибирають по репутації на ринку та гарантованій якості роботи. 

При виборі аутсорсинг-провайдера особи, що приймають рішення, – власник бізнесу і команда топ-менеджерів – орієнтуються в першу чергу на вартість послуг і наявність конкретних успішних кейсів. Для hr-менеджерів другий по важливості критерій після вартості послуг – репутація підрядника на ринку. Гарантовано високий рівень надання сервісу однаково важливий для обох груп респондентів. 

 Мал.8. Критерії вибору аутсорсинг-провайдера 
8.png

 База: 63 hr-менеджера, 88 топ-менеджерів. 

 Вибір провайдера по критерію «ціна/якість» є оптимальною, проте варто враховувати, що низькі розцінки не створюють можливостей для економії, але свідчать про нездатність підрядника забезпечити високу якість надання послуг. У загальносвітовій практиці основна мета використання аутсорсинга – підвищення стабільності бізнесу за рахунок стандартизації процесів і впровадження кращих практик, а супутнє цьому процесу зниження витрат зазвичай незначне.

 Причини недовіри до аутсорсингу - боязнь витоку інформації та недостатня обізнаність про цю послугу. 

Основними причинами, за яких бізнес в Росії не так активно користується аутсорсингом облікових функцій, як компанії за кордоном, є боязнь витоку інформації, висока вартість послуги та відсутність «політичної волі» керівництва. Розуміння причин, що перешкоджають передачі функцій на зовнішнє забезпечення, різниться у компаній, які мають і не мають подібний досвід. Це добре ілюструє графа «Інше» на малюнку 9. Можна припустити, що організації, які одразу знайшли компетентного провайдера та чітко регламентували взаємодію з ним, уникли будь-якого негативу та не враховують цей чинник як перешкоду. Цікаво, що 21% респондентів з організацій, що використовують аутсорсинг облікових функцій (на противагу 18% представників компаній, що реалізують їх своїми силами), вважають, що краще інформувати бізнес про принципи та призначення аутсорсингу, тоді стане більше організацій, готових його успішно застосовувати. 

Мал.9. Основні перешкоди для передачі облікових функцій на аутсорсинг 
9.png

 База: 151 компанія з досвідом використання аутсорсингу облікових функцій; 217 компаній без досвіду аутсорсингу.