Розрахунок при звільненні - оформлення в 1С

Час від часу на кожному підприємстві працівники звільняються. На це може бути безліч різних причин, але у будь-якому випадку є обов’язкові вимоги законодавства, яких ми маємо дотримуватись. Так, згідно ст. 116 Кодексу Законів про працю України виплата всiх сум, що належать йому вiд пiдприємства має бути проведена в день звiльнення. До таких сум належить заробітна плата, компенсація днів невикористаної відпустки (ст. 83 КЗпПУ) та вихідна допомога у визначених законодавством випадках. Розглянемо, як провести розрахунки при звільненні працівника за допомогою програми «1С : Зарплата і управління персоналом 8 для України».

Катерина ПАПИШ,
експерт з питань оплати праці,
Intercomp Global Services

Перш за все необхідно створити кадровий документ Звільнення. Для цього необхідно скористатись Меню Кадровий облік організації – Кадровий облік – Звільнення.

У новому документі необхідно вказати працівника, якого буде звільнено, дату звільнення, підставу згідно Кодексу Законів про працю України та кількість днів невикористаної відпустки, що підлягають компенсації. (Рис. 1).

рис. 1

На підставі такого кадрового документу можна створити документ Розрахунок при звільненні працівника. ( Рис.2)

Для цього необхідно скористатись кнопкою Введеня на підставі та обрати пункт Розрахунок при звільненні працівника організації. Наступним кроком буде обрання необхідно співробітника із запропонованого списку.

рис. 2

У створеному документі Розрахунок при звільненні вже будуть заповнені поля Працівник, Дата звільнення та Кількість днів невикористаної відпустки, які необхідно компенсувати.

Наступним кроком є розрахунок середньої заробітної плати для компенсації невикористаної відпустки. Необхідно перейти на вкладку Розрахунок відпустки та за допомогою кнопок Заповнити та Розрахувати визначити середню заробітну плату (Рис.3).

рис. 3

При необхідності для розрахунку вихідної допомоги необхідно розрахувати середню заробітну плату на вкладці Розрахунок вихідної допомоги. Це також можна зробити за допомогою кнопок Заповнити та Розрахувати (Рис. 4).

рис. 4

Після визначення середнього заробітку можна розраховувати загальну суму компенсації. Для цього слід на вкладці Нарахування натиснути кнопки Заповнити та Розрахувати. (Рис. 5).

Для проведення остаточного розрахунку необхідно сформувати документ Нарахування заробітної плати. Для цього необхідно зайти в пункт меню Розрахунок зарплати організації – Розрахунок зарплати – Нарахування заробітної плати. Створюємо новий документ за допомогою кнопки меню «+» (Додати).

Рисунок 5.

рис. 5

У створеному документі обираємо співробітника та розраховуємо його заробітну плату та податки за допомогою кнопок Заповнити та Розрахувати на всіх вкладках (Рис. 6). Посадовий оклад відразу буде нарахований за період до звільнення.

рис. 6

Для інформування працівника про нараховані йому суми для виплати можна скористатись Розрахунковим листом. Для цього необхідно скористатись пунктом меню Розрахунок зарплати організації – Звіти – Розрахункові листи, обрати працівника та вказати період, за який необхідно сформувати розрахунковий листок. (Рис. 7).

рис. 7
Джерело:
Праця і Закон № 3 (159).