Оплата декретного лікарняного

Працівницям, які готуються стати мамами, згідно з ЗУ «Про відпустки» № 504/96-ВР від 15.11.96 зі змінами і доповненнями, належить соціальна відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами.

Катерина ПАПИШ,
експерт з питань оплати праці,
Intercomp Global Services

Працівницям, які готуються стати мамами, згідно Закону України “Про відпустки” від 15.11.96 р. № 504/96-ВР зі змінами і доповненнями належить соціальна відпустка по вагітності та пологах.

Також згідно Закону України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, обумовленими народженням і похованням” від 18.01.2001 р. № 2240-III із змінами і доповненнями, такі працівниці мають право на отримання матеріального забезпечення загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням. У ст.51 цього Закону визначено, що підставою для надання матеріального забезпечення є оформлений у встановленому порядку лікарняний листок.

Для бухгалтера робота з нарахування допомоги по вагітності та пологах починається з того моменту, коли лікарняний листок було розглянуто комісією по соціальному страхуванню і призначено нарахування матеріального забезпечення по ньому.

Розглянемо, як необхідно відобразити в 1С 8.2 «Заробітна плата та управління персоналом» лікарняний листок по вагітності та пологах. Для відображення перебування працівників на лікарняному використовують документ «Больничные листы» (Расчет зарплаты организации – Расчет зарплаты – Неявки – Больничные листы). (Рис. 1)

рис. 1

Створюємо новий документ і заповнюємо необхідні реквізити: назву організації, місяць, в якому проводиться нарахування, серія та номер лікарняного листа, період непрацездатності та в полі причина обираємо «по беременности и родам». (Рис. 2).

рис. 2

На вкладці «Расчет среднего заработка» необхідно здійснити заповнення та розрахунок документа (кнопки «Заполнить» и «Рассчитать»). Також необхідно перевірити правильність зазначення виду розрахунку середньої заробітної плати: у полі «Вид учета времени для средней» необхідно вказати «По календарным дням без вычета праздников». (Рис 3)Також необхідно перевірити відсотки для оплати лікарняного – згідно ст. 39 Закону України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, обумовленими народженням і похованням” від 18.01.2001 р. № 2240-III допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати.

рис. 3

На вкладці «Начисления» також необхідно здійснити заповнення та розрахунок документу: кнопки «Заполнить» и «Рассчитать». (рис. 4)

рис. 4

Нарахована допомога по вагітності та пологах буде нарахована за весь період лікарняного з розбивкою на місяці.

Щоб зберегти та провести документ натискаємо кнопку «ОК» справа знизу документа.

Для отримання фінансування від Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності бухгалтерії необхідно подати до органів Фонду заявку-розрахунок на фінансування. Можливості 1С 8.2 «Заробітна плата та управління персоналом» передбачають автоматичне створення такої заявки. Для цього необхідно обрати пункт меню «Ввести на основании» та обрати «Заявление-расчет в ФСС». (Рис. 5)

рис. 5

У новому вікні відкриється створений документ. Перевіряємо правильність відображення суми для фінансування та проводимо документ за допомогою кнопки «ОК». (рис. 6).

рис. 6

Тепер заявку можна роздрукувати та передати у відповідний орган Фонду для отримання фінансування.
Джерело:
Праця і Закон № 10 (154).