Розрахунок лікарняних суміснику

Досить часто бухгалтери по заробітній платі зустрічаються з випадками, коли працівники виконують роботу за сумісництвом, або суміщують посади. Але, не зважаючи на поширеність такого явища, досить часто виникає багато запитань при розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності працівнику – суміснику

Катерина ПАПИШ,
експерт з питань оплати праці,
Intercomp Global Services

Перш за все слід розрізняти роботу за сумісництвом і суміщення професій.

Суміщення професій (посад) — це виконання працівником поряд зі своєю основною роботою, зумовленою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою) у межах робочого часу за основною роботою, на одному і тому самому підприємстві. Суміщення професій відбувається за згодою працівника і якщо це економічно доцільно та не призводить до погіршення якості виконуваних обов'язків (лист Міністерства праці та соціальної політики від 21.06.2010 № 514/13/155-10). Основна робота та додаткова робота за суміщенням виконуються в межах одного трудового договору.

При сумісництві працівник виконує роботу у вільний від основної роботи час на тому ж самому підприємстві або у іншій установі за наймом. За основним місцем роботи та за місцем роботи за сумісництвом укладаються окремі трудові договори.

Розглянемо нарахування допомоги по тимчасовій втраті працездатності для зовнішнього сумісника.

Згідно з пунктом 21 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 №1266 (далі — Порядок № 1266), підставою для нарахування лікарняних зовнішньому суміснику є копії листка непрацездатності, виданого в установленому порядку, засвідченої підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи, та довідки про середню заробітну плату за основним місцем роботи.

Щоб розрахувати середню заробітну плату для нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності за місцем роботи за сумісництвом, необхідно заробітну плату, що включається до розрахунку за місцем роботи за сумісництвом, поділити на кількість відпрацьованих днів за основним місцем роботи. При цьому слід враховувати, що згідно з абзацом п’ятим пункту 21 Порядку № 1266 сумарна заробітна плата, яка включається для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності, не може перевищувати розмір максимальної величини (граничної суми) заробітної плати (доходу), оподатковуваного доходу (прибутку), з яких сплачується єдиний соціальний внесок. Тому у разі, коли сумарна заробітна плата працівника перевищує вказану величину, до розрахунку середньої заробітної плати за місцем роботи за сумісництвом включається лише частина такої заробітної плати в межах максимальної величини.

 

Приклад. Приклад розрахунку середньої заробітної плати для нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності за місцем роботи за сумісництвом

За основним місцем роботи працівник працює з 2009 року, а за сумісництвом – з 15 березня 2012 року. Страховий випадок трапився з працівником у серпні 2012 року. Працівник хворів з 6 по 12 серпня. Кількість робочих днів, які припадають на час хвороби — 5 днів, стаж працівника більше 8 років. Розрахункові періоди за основним місцем роботи та за місцем роботи за сумісництвом не збігаються.
Перш за все необхідно визначити розрахунковий період за місцем роботи за сумісництвом, визначити заробітну плату, що включається до розрахунку, та взяти кількість відпрацьованих днів за цей період за основним місцем роботи. Приклад розрахунку наведено у таблиці.

Дані з довідки за основним місцем роботи Максимальна величина, з якої утримуються страхові внески Заробітна плата, нарахована за місцем роботи за сумісництвом Заробітна плата, яка включається до розрахунку середньої заробітної плати за місцем роботи за сумісництвом Дні, що включаються до розрахунку
Місяць Відпрацьовано днів Дохід, отриманий за основним місцем роботи
Лютий 21 12 000 18 241 - - -
Березень 21 18 000 18 241 1200 - -
Квітень 20 12 000 18 598 3000 3000 20
Травень 20 13 800 18 598 3000 3000 20
Червень 19 18 500 18 598 3000 98 19
Липень 22 14 000 18 734 3000 3000 22
Всього 123 88 300 × 13 200 9098 81
Оскільки працівник працює з 15 березня, то розрахунковий період для визначення середньої заробітної плати згідно пункту 5 Порядку № 1266 буде з 1 квітня по 31 липня 2012 року.
Середня заробітна плата для нарахування допомоги з тимчасової втрати працездатності за місцем роботи за сумісництвом становитиме 112,32 грн.( 9098 грн.÷ 81 дн.).
Також необхідно пам’ятати про обмеження, встановлене пунктом 14 Порядку № 1266: середня заробітна плата для нарахування допомоги з тимчасової втрати працездатності не може перевищувати максимальну суму заробітної плати з якої сплачувались страхові внески в розрахунку на один день в останньому місяці розрахункового періоду. У липні 2012 року ця величина буде 18734 / 22 = 851,55 грн.
За основним місцем роботи, згідно наданої довідки, вже нараховано допомогу з розрахунку 707,32 грн. за один день. Ми маємо 851,55 – 717,89 = 133,66 грн., в межах яких ще можна розраховувати допомогу з тимчасової втрати працездатності. Оскільки розрахована середня заробітна плата 112,32 грн. менша за 133,66 грн, то можна використовувати розраховану середню заробітну плату у повному обсязі.
Отже сума лікарняних, що належить працівнику за весь період хвороби (5 робочих днів) – 561,60 грн.Джерело:
Видання «ГоловБух» № 32