Оформлення сумісництва в 1C

У наш час багато людей поєднують основну і додаткову роботу. Згідно з законодавством, працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної праці шляхом укладання трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах. На таку роботу працівник зазвичай оформлюється за сумісництвом.

Катерина Ратушняк
Менеджер з персоналу
Intercomp Global Services

Завдяки програмі «1С: 8.2 Зарплата і управління персоналом» можна вести облік як зовнішніх умісників, так і внутрішніх, в порядку, встановленому чинним законодавством. Але для цього в 1С необхідно у формі реєстру відомостей «Налаштування параметрів обліку» (Підприємство – Налаштування параметрів обліку) для кожної організації, в якій планується робота внутрішніх сумісників, встановити «Підтримка внутрішнього суміщення». Варто зазначити, якщо у вашій компанії є працівники, які працюють тільки за зовнішнім сумісництвом, в програмі жодних спеціальних налаштувань не потрібно.

У програмі 1С оформлення на роботу за сумісництвом, як і за основним трудовим договором, відображається документом «Прийом на роботу» (Кадровий облік організації – Кадровий облік – Прийом на роботу). Але перш ніж оформити цей документ, необхідно в довіднику «Фізичні особи» (Кадровий облік організації – Кадровий облік – Фізичні особи) створити документ, що містить персональні дані оформлюваного співробітника. Потім у довіднику «Співробітники організації» (Кадровий облік організації – Кадровий облік – Співробітники організації) створити документ, в якому вказуються дані для оформлення. Лише у виді зайнятості необхідно вказати зовнішнє або внутрішнє сумісництво. У разі внутрішнього сумісництва у довіднику «Співробітники організації» створюється новий документ і, таким чином, у довіднику один і той же співробітник буде відображатися двічі – за основним місцем роботи і за внутрішнім сумісництвом.

Наприклад, нам необхідно Катрунову Галину Сергіївну, яка працює за основним місцем роботи бухгалтером, оформити за внутрішнім сумісництвом інспектором з кадрів з 2 червня 2012 р.

Оскільки даного співробітника ми оформлюємо за внутрішнім сумісництвом, то новий документ в довіднику «Фізичні особи» створювати немає необхідності, тому що він був створений раніше, при оформленні співробітника за основним місцем роботи. Відповідно, ми одразу переходимо у довідник «Співробітники організації» і створюємо документ клавішею клавіатури «Insert» або кнопкою «+». У новому вікні, що з’явився, заповнюємо всі необхідні дані (рис. 1).


рис. 1

У новому вікні, згори, між «Створити нового співробітника і ввести його особисті дані в довідник фізичних осіб» та «Створити нового співробітника, вибравши його з довідника фізичних осіб», обираємо друге, тому що в довіднику «Фізичні особи» він уже створений. Після того як вибрали «Створити нового співробітника, вибравши його з довідника фізичних осіб» праворуч з’явиться «Відкрити довідник фізичних осіб для вибору» (рис. 1), звідки вибираємо необхідного нам працівника. Після цього деякі поля з персональними даними заповнюються автоматично.

Далі, в закладці «Загальне», заповнюємо всі поля. У полі «Найменування» вказуємо прізвище, ім’я та по батькові працівника. У полі «Вид договору» вибираємо «Трудовий договір». У полі «Організація» зазначаємо організацію, в яку приймається працівник. У полі «Вид зайнятості» проставляємо вид зайнятості працівника, в нашому випадку це «Внутрішнє сумісництво» (Рис. 2).

рис. 2

У закладці «Трудовий договір» також заповнюємо всі необхідні поля. Вказуємо номер трудового договору та дату його укладення. Якщо співробітник приймається тимчасово, вказуємо період, який він буде працювати на даній посаді. Також в цій закладці вказується, у який підрозділ і на яку посаду приймається працівник, графік його роботи, вид розрахунку і посадовий оклад на майбутній посаді.

Після заповнення всіх необхідних полів в новому документі довідника «Співробітники організації» його можна записати. Після чого оформляється документ «Прийом на роботу». Якщо він створюється на підставі документа довідника «Співробітники організації», то до нього автоматично переносяться всі дані, які були вказані в закладці «Трудовий договір». Якщо створювати вручну, то в новому документі всі поля необхідно заповнити самостійно (Рис. 3).

рис. 3

Після того як документ «Прийом на роботу» було проведено, можна формувати друковану форму наказу на прийом, яку можна роздрукувати або зберегти.

У нашому прикладі було показано, як оформляти співробітника в 1С за внутрішнім сумісництвом. Якщо необхідно прийняти співробітника за зовнішнім сумісництвом, виконуються ті ж самі дії. Відмінність в тому, що в новому документі «Співробітників організації» у «Виді діяльності» вказати зовнішнє сумісництво. Також обов’язково потрібно створити новий документ у довіднику «Фізичні особи», якщо він не був раніше створений.
Джерело:
Праця і Закон № 7 (151).


<< Назад