Оформлення переведення на іншу посаду

У наш час існує багато компаній, які швидко розвиваються. Цей процес сприяє появі робочих місць. Залежно від політики ор- ганізації, деяких перспективних працівників можуть підвищити, а деяких перевести в нові відділи. Про те, як полегшити процедуру переведення працівників на іншу посаду, піде мова у статті.

Катерина Ратушняк
Менеджер з персоналу
Intercomp Global Services

Згідно з кадровим діловодством, усі зміни умов праці працівників проводяться наказом по особовому складу. Також їх потрібно відображати у програмі «1С: Зарплата та управління персоналом». Зміни умов праці в програмі реєструються в меню «Кадрове переміщення» (Кадровий облік організації – Кадровий облік – Кадрове переміщення).

Для прикладу візьмемо переведення бухгалтера Катрунової Галини Сергіївни, яку підвищили до головного бухгалтера з 2.04.2012 р. Щоб відобразити нове переміщення, потрібно в меню «Кадрове переміщення» створити новий документ кнопкою «+» або клавішею «Insert» (див. рис. 1).

рис. 1

У новому документі (див. рис.1) вводяться усі дані, які змінилися при переведенні працівника на іншу посаду. Адже при переведенні можуть змінитися не тільки посада, але і посадовий оклад, графік роботи та ін. Далі, у вікні нового документу, в закладці «Працівники» потрібно додати новий рядок кнопкою «+» або клавішею «Insert». Перед нами з’явиться рядок, який потрібно заповнити. У полі «Працівник», клавішою «F4» або кнопкою вибору «...», вибираємо зі списку працівників необхідного нам працівника, в нашому випадку, це Катрунова Галина Сергіївна (див. рис. 2). У наступному полі проставляється дата, з якої працівник буде працювати на новій посаді.

рис. 2

Далі в полі «Підрозділ» у верхньому рядку проставляється підрозділ, де працівник працював до переведення, а в нижньому – підрозділ, до якого працівник переводиться. У нашому випадку працівниця переводиться в межах підрозділу, тому в верхньому рядку і в нижньому проставляється той самий підрозділ.

У полі «Посада» у верхньому рядку проставляється діюча посада, а в нижньому – посада, на яку переводиться. Відповідно, в верхньому рядку, згідно з нашим прикладом, пишемо бухгалтер, а в нижньому – головний бухгалтер.

У полі «Ставка», так само як і в полях «Підрозділ» і «Посада», у верхньому рядку вказується ставка, на якій працівник Праця і Закон No 5 (149) працював до переведення, а в нижньому – ставка, на якій буде працювати вже на новій посаді. У полі «Графік роботи» проставляється графік, за яким буде працювати працівник вже на новій посаді. В останньому полі «Підстави переміщення» вказується підстава переміщення працівника на іншу посаду.

Часто при переміщенні на іншу посаду у працівника змінюється не тільки посада, а і посадовий оклад. Для того щоб в програмі відобразити зміну окладу, потрібно в новому документі меню «Кадрові переміщення» перейти до закладки «Нарахування» (див. рис. 3). У цій закладці в полі «Працівник» вибираємо необхідного нам працівника. У полі «Вид розрахунку» вибираємо потрібний вид розрахунку, в нашому випадку це «Оклад». У полі «Дія» вибираємо змінюється чи не змінюється розмір нарахування при переведенні на іншу посаду. Далі в полі «Показники для нарахування» вибираємо зі списку необхідний показник. В останньому полі цієї закладки вказується розмір нарахування з усіма необхідними податками. Якщо потрібно додати ще якийсь вид нарахування, можна просто додати новий рядок і заповнити усі поля.

рис. 3

Після заповнення усіх полів документ можна проводити. Для цього потрібно виконати команду «Дія – Провести» (див. рис. 3). Після того як документ буде проведено, можна сформувати друковану форму наказу на переведення. Аби побачити друковану форму, потрібно натиснути «Форма П-5» або «Друк». І в окремому вікні з’явиться друкована форма наказу (див. рис. 4), яку можна роздрукувати.

рис. 4Джерело:
Праця і Закон № 5 (149).