Декретна відпустка в 1C

У статті мова піде про те, як в програмі «1С 8.2 Зарплата та Управління Персоналом» провести відпустку працівнику компанії у зв’язку з вагітністю та пологам, а також відпустку по догляду за дитиною до трьох або шести років.

Катерина Ратушняк
Менеджер з персоналу
Intercomp Global Services

Для прикладу візьмемо проведення в програмі 1С відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами бухгалтера Малишенко Ганни Сергіївни з 22 березня 2012 р. по 25 липня 2012 р. Як відомо, згідно з чинним законодавством України, підставою для оформлення цієї відпустки є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності.

Для того щоб його відобразити в програмі, потрібно в документі «Нарахування за листками непрацездатності» (Розрахунок зарплати організації – Розрахунок зарплати – Неявки – Листки непрацездатності) створити новий документ (див. рис. 1) кнопкою чи клавішею клавіатури Insert.

рис. 1

У новому документі в графі «Працівник» вказуємо працівницю, яка йде у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами. У графі «Період» проставляємо початкову та кінцеву дати, які вказані в листку непрацездатності. У графі «Причина» з довідника «Причини непрацездатності» вибираємо – «У зв’язку з вагітністю та пологами». У графах «Серія л/н» та «Номер л/н» відповідно вказуємо серію та номер листка непрацездатності (див. рис. 2).

рис. 2

Після внесених всіх даних можна провести цей документ.

Як правило, після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами працівниці виявляють бажання піти у відпустку по догляду за дитиною до трьох років. Як встановлено законодавством України, у таку відпустку можуть піти інші члени сім’ї. Наприклад, менеджер зі збуту виявила бажання піти у відпустку по догляду за дитиною одразу після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами з 26 липня 2012 року). Ця відпустка в програмі «1С 8.2 Зарплата та Управління Персоналом» відображується документом «Відпустки по догляду за дитиною» (Розрахунок зарплати організації – Розрахунок зарплати – Неявки – Відпустки по догляду за дитиною) (див. рис. 3).

рис. 3

У новому документі в графі «Працівник» вказуємо особу, що виявила бажання піти у відпустку по догляду за дитиною. Нижче вказуємо дату початку та дату закінчення відпустки та ставимо позначку «Звільнити ставку в штатному розкладі» (див. рис. 4). Після чого проводимо та закриваємо документ.

рис. 4

Відповідно до законодавства, існує можливість подовжити відпустку по догляду за дитиною. Нею може скористатися працівник, який фактично доглядає за дитиною, якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною медичним висновком, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку. Для того щоб відобразити таку відпустку в програмі 1С, потрібно у «Відпустках по догляду за дитиною» (Розрахунок зарплати організації – Розрахунок зарплати – Неявки – Відпустки по догляду за дитиною) створити новий документ та заповнити його так, як показано на рис. 4. Тільки в графі «Період» вказуються дати, які визначені в медичному висновку.

Трапляються випадки, коли працівник, який перебуває у відпустці по догляду за дитиною, виявляє бажання вийти на роботу раніше, ніж це визначено в наказі про відпустку. У програмі 1С такий вихід на роботу відображається дуже просто. Потрібно в документі в «Відпустки по догляду за дитиною» (Розрахунок зарплати організації – Розрахунок зарплати – Неявки – Відпустки по догляду за дитиною), який створювався на початку відпустки (див. рис. 4) замінити дату закінчення датою останнього дня перебування у відпустці.

Якщо працівник виходить на роботу і у нього змінюються умови праці (наприклад, тривалість робочого дня, посада та ін.), то в програмі ці зміни відображаються за допомогою документа «Кадрове переміщення» (Кадровий облік організації – Кадровий облік – Кадрове переміщення). Якщо змінюється тільки посадовий оклад – то за допомогою документа «Введення відомостей про планові нарахування» (Розрахунок зарплати організації – Працівники – Введення відомостей про планові нарахування).
Джерело:
Праця і Закон № 4 (148).