Розрахунок оплати праці

Система «1C: Заробітна плата та Управління Персоналом 8.2» призначена для розрахунку заробітної плати і кадрового обліку. Вона дозволяє не тільки автоматизувати періодичні розрахунки заробітної плати, але і організувати облік співробітників, реєструвати службові переміщення, отримувати статистичні довідки по кадро- вому складу та аналітичні звіти для управлінського обліку. Універ- сальність системи дозволяє реалізувати будь-який підхід до рішення цих задач і отримувати будь-які звітні документи.

Катерина Папиш
Менеджер з розрахунку заробітної плати
Intercomp Global Services

Можливості програми з розрахунку заробітної плати:

розрахунок заробітної плати в розрізі видів нарахувань і утримань;
формування платіжних відомостей на виплату зарплати й авансу співробітникам;
облік робочого часу – використовується табель обліку робочого часу, що дозволяє вести облік часу як за днями, так і зведено, за період.

Використовуючи програмне забезпечення 1С 8.2, можна досить швидко та легко розрахувати заробітну плату працівника. Для цього необхідно мати інформацію про посадовий оклад працівника, інші належні йому виплати, графік роботи та табель фактично відпрацьованого часу. Поглянемо, як ця інформація відображається в 1С.

Перш за все необхідно відобразити інформацію про посадовий оклад працівника та постійні нарахування під час заповнення документу «Прийом на роботу» (Меню – Кадровий облік організації – Кадровий облік – Прийом на роботу) (див. рис. 1).

рис. 1


Далі ми можемо переглянути інформацію про нарахування кожного працівника та їх розмір у документі «Прийом на роботу» на вкладці Нарахування.

За необхідності здійснити працівнику у поточному місяці разове нарахування можна, скориставшись документом «Разові нарахування» (Меню – Розрахунок заробітної плати організації – Розрахунок заробітної плати – Первинні документи – Разові нарахування).

У цьому документі необхідно вказати місяць, в якому проводиться нарахування, обрати працівника та вид нарахування і вказати суму або відсоток, що належить до виплатити працівнику (див. рис. 2).

рис. 2


Наступним кроком є відображення відпрацьованого часу, який необхідно оплатити працівнику. Ця інформація відображається у документі «Табель обліку робочого часу» (Меню – Розрахунок заробітної плати організації – Розрахунок заробітної плати – Введення табелів обліку робочого часу). Табелі заповнюються на основі графіка роботи, що закріплений за працівником.

Інформація про всі графіки роботи міститься у довіднику «Графіки роботи» (Меню – Підприємтсво – Графіки роботи). Як правило, основним графіком роботи є п’ятиденний. Але за необхідності можна створити й інші графіки, що будуть відображати фактичний режим роботи працівників.

При створенні нового табеля обліку робочого часу ми маємо можливість обрати період, за який потрібно створити табель. Це може бути перша частина місяця (1–15 числа), друга частина місяця (з 16 по останній день місяця) або обрати інший довільний період. Також є можливість обрати спосіб введення даних – окремо за кожний день чи зведеною інформацією за весь обраний період.

Як вже зазначалося, табель буде заповнено на основі графіка роботи працівника. Все зрозуміло і просто, якщо працівник працював весь час за графіком, але часто трапляються певні відхилення. Наприклад, працівник міг взяти відпустку без збереження заробітної плати. Така інформація має бути відображена в табелі обліку робочого часу і обов’язково врахована під час розрахунку.

Інформацію про відпустки працівників вводить працівник кадрової служби за допомогою кадрового документа «Відпустки організацій» (Меню – Кадровий облік організації – Кадровий облік – Відпустки – Відпустки працівників організації). Бухгалтер може створити документ для розрахунку оплати на підставі такого кадрового документа.

Але можна відобразити інформацію у програмі і без нього. Для цього необхідно скористатися документом «Нарахування відпустки працівникам організацій» (Меню – Розрахунок заробітної плати організації – Розрахунок заробітної плати – Неявки – Відпустки). У такому разі необхідно вибрати працівника, потім у табличній частині Вид розрахунку обрати Відпустку за власний рахунок та вказати період відпустки. Потім на вкладці Нарахування скористатись кнопкою Заповнити (див. рис. 3).

рис. 3


Після введення необхідної інформації проводимо безпосередньо розрахунок заробітної плати. Він здійснюється документом «Нарахування заробітної плати» (Меню – Розрахунок заробітної плати організації – Розрахунок заробітної плати – Нарахування заробітної плати). При створенні документа «Розрахунок заробітної плати» можна скористатись кнопкою Заповнити та розрахувати все. У такому разі буде виконано розрахунок заробітної плати, всіх інших виплат, інформація про які міститься в 1С, та нарахування необхідних податків та внесків.
Джерело:
Праця і Закон № 3 (147).