Оформлення звільнення

Трудові відносини між працедавцем і працівником не тривають довічно. Іноді вони припиняються з ініціативи робітника, іноді – компанії, а іноді – з незалежних від них причин. У кожному випадку сполучною ланкою між працівником і працедавцем є кадрова служба. В її обов’язки входить проконтролювати, щоб звільнення було оформлено згідно з трудовим законодавством. У цій статті йтиметься про те, як правильно провести звільнення працівника з організації в програмі «1С : Зарплата і управління персоналом 8 для України».

Катерина Ратушняк
Менеджер з персоналу
Intercomp Global Services

Давайте для прикладу візьмемо звільнення менеджера з продажу Приходько Володимира Павловича, якого потрібно звільнити за власним бажанням 31 січня 2012 р.

Кожне звільнення працівника реєструється в меню «Звільнення» (Меню – Кадровий облік організації – Кадровий облік). Щоб провести звільнення, необхідно створити новий документ. Документ створюється за допомогою кнопки «+» у верхній панелі меню «Звільнення» або на клавіатурі клавішею Insert. У новому документі (див. рис. 1) вказується список працівників, що звільняються, дати їх звільнення, причини звільнення і кількість днів невикористаної відпустки для розрахунку компенсації при звільненні.

рис. 1

Існує ще один спосіб додати новий документ в меню «Звільнення». Для цього потрібно перейти в «Співробітники організації» (Меню – Кадровий облік організації – Кадровий облік – Співробітники організації). У переліку працівників вибираємо особу, що звільняється, в нашому випадку це Приходько Володимир Павлович. Відкриваємо елемент для редагування командою Дії – Змінити або клавішею F2. У вікні елементу, який відкрився, потрібно виконати наступну команду: Дії – На підставі – Звільнення з організації або у вікні видимості довідки форми натиснути на рядок «Звільнити» (див. рис. 2). Таким чином, в полі Працівник табличної частини нового документа автоматично з’явиться рядок з прізвищем, ім’ям і по батькові працівника, що звільняється.

рис. 2

Якщо користуватися першим варіантом додавання нового документа в меню «Звільнення», в табличній частині необхідно створити новий рядок, натиснувши на кнопку «+» або клавішу Insert. У полі Працівник, через кнопку вибору «...» (див. рис. 3) або клавішу F2, зі списку працівників вибираємо працівника, що звільняється.

Далі в табличній частині документу заповнюємо усі необхідні поля. У полі Дата звільнення, відповідно, вказуємо дату звільнення працівника, який є останнім робочим днем працівника. У нашому випадку це 31.01.2012 р. (див. рис. 3).

рис. 3

У полі Стаття КЗпПУ вказується причина, з якої звільняється працівник. Перелік підстав звільнення з посиланням на статтю Кодексу законів про працю знаходиться в довіднику «Підстави звільнення з організації». Перейти до цього довідника можна натиснувши кнопку вибору «...» або клавішу F4. Його ви можете заповнити відповідно до потреб обліку, при цьому є можливість підбору зі вбудованого списку підстав звільнення, через кнопку Підбір в довіднику «Підстави звільнення з організації»(див. рис. 4).

рис. 4

У полі Підстава в рядку табличної частини нового документа вказується причина звільнення. У нашому випадку – це заява на звільнення.

У полі Дні відпустки, що компенсуються вказується кількість невикористаних днів відпустки. Якщо облік відпусток по періодах не ведеться в програмі 1С, поле можна заповнити вручну, вказавши відповідне значення. Якщо все ж таки ведеться, то програма сама автоматично порахує необхідну кількість днів відпустки, для цього потрібно скористатися кнопкою Заповнити – Дні відпустки, що компенсуються (див. рис. 5).

рис. 5

Після заповнення усіх полів документ потрібно провести, виконавши команду Дія – Провести (див. рис. 5). Документ проведений і можна сформувати дру- ковану форму наказу про звільнення. Для цього у вікні потрібно натиснути кнопку Форма П-4 або Друк (див. рис. 5). Після цього в окремому вікні з’явиться друкована форма наказу (див. додаток), яку можна роздрукувати або зберегти.

Так в програмі 1С проведено звільнення працівника.

Додаток. Типова форма № П-4Джерело:
Праця і Закон № 2 (146).