Відрядна та почасова заробітна плата. Оформлення в 1С 8.2

Vita_Tatarinova.jpg
Віта Татаринова, експерт з питань оплати праці, Intercomp Україна

В нашому житті є багато професій, при оплаті роботи яких застосовуються різні системи оплати праці. Серед найпоширеніших видів систем оплат праці є почасова та відрядна. Для полегшення роботи бухгалтерів, наша стаття дає можливість на практиці розглянути відображення почасової та відрядної оплати праці працівників в «1С:8.2 Зарплата і управління персоналом».

Системи оплати праці.

Відповідно до ст. 97 КЗпП правове регулювання оплати праці передбачає вибір і застосування системи оплати праці працівників — способу визначення оплати праці щодо кількості затраченої праці. Оплата праці працівників здійснюється за почасовою, відрядною або іншими системами оплати праці (ст. 97 КЗпП).

Система оплати плати — спосіб встановлення співвідношення між затраченою працівником працею, що вимірюється певним показником, та розміром нарахованої йому заробітної плати.

Міра праці визначається або кількістю і якістю виробленої продукції, або кількістю часу, що витрачається на виконання робіт. Співвідношення міри праці з мірою винагороди становить систему оплати праці. Оскільки існує дві міри праці, то є і дві системи оплати праці.

Якщо мірою праці є кількість відпрацьованого часу, то створюється почасова система заробітної плати (ст. 88 КЗпП).

Якщо мірою праці є кількість і якість виробленої продукції, то оплата праці є відрядною.

Поряд із зазначеними основними системами оплати праці застосовується преміальна система, яка доповнює почасову чи відрядну і самостійно не діє.

Системи оплати праці встановлюються організаціями самостійно у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами.

Якщо колективний договір в організації не укладено, роботодавець зобов'язаний погодити ці питання з виборним профспілковим органом, що представляє інтереси більшості працівників, а за його відсутності — з іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (ст. 97, 247 КЗпП).

Почасова система оплати праці.

В залежності від того, який відрізок часу взято для обчислення заробітку, почасова система заробітної плати поділяється на: погодинну; поденну; помісячну. Розмір заробітної плати працівника при погодинній оплаті праці залежить від фактично відпрацьованих годин, при поденній — від кількості відпрацьованих робочих днів у місяці.

При погодинній та поденній оплаті розмір заробітної плати працівника визначається шляхом множення відповідної годинної чи денної тарифної ставки на кількість відпрацьованих в обліковому періоді годин або днів. При помісячній оплаті за відпрацьований повний місяць виплачується місячна тарифна ставка або посадовий оклад незалежно від кількості робочих днів у цьому місяці.

Для розрахунку почасової системи оплати праці в «1С:8.2 Зарплата і управління персоналом» використовують документ «Нарахування зарплати працівникам підприємства» (Розрахунок зарплати підприємства → Розрахунок зарплати → Документи по нарахуванню зарплати, натиснувши на кнопку створити документ і вибравши з переліку всіх документів необхідний документ) (див. рис 1).

Рис. 1

ua_22.04.14_1.png

Для розрахунку погодинного/поденного заробітку працівника в «1С:8.2 Зарплата і управління персоналом» потрібно:

- прийняти на роботу працівника на погодинну/поденну оплату праці, тобто назначити йому зумовлений вид розрахунку «Оклад по годинах»/«Оклад по дням», якому відповідає спосіб розрахунку «Погодинний заробіток»/«Поденний заробіток» (Кадровий облік підприємства → Кадровий облік → Прийом на роботу) (див. рис. 2/3);

Рис. 2

ua_22.04.14_2.png

Рис. 3

ua_22.04.14_3.png

- створити графік роботи для працівника для погодинної оплати праці/денної оплати праці (Підприємство → Графіки роботи) (див. рис. 4/5);

Рис. 4

ua_22.04.14_4.png

Рис. 5

ua_22.04.14_5.png

Після створення графіка роботи для працівника на закладці «Працівники» документа «Прийому на роботу на підприємство» необхідно вказати потрібний графік роботи працівника (див. рис. 6).

Рис. 6

ua_22.04.14_6.png

- відобразити фактичну кількість відпрацьованого часу за допомогою документа «Табеля обліку робочого часу підприємства» (Кадровий облік підприємства → Введення табелів обліку робочого часу);

- провести кінцевий розрахунок заробітної плати за допомогою документа «Нарахування зарплати працівникам підприємства» (див. рис. 7/8).

Рис. 7

ua_22.04.14_7.png

Рис. 8

ua_22.04.14_8.png

Після розрахунку документа «Нарахування зарплати працівникам підприємства» необхідно провести документ натиснувши на кнопку «ОК».

Відрядна система оплати праці.

При цій системі оплати праці заробіток нараховується за виконаний обсяг роботи, вироблену продукцію за відрядними розцінками, обчисленими згідно з установленими тарифними ставками і нормами виробітку або часу (за відрядними розцінками відповідно до кількості виробленої продукції чи виконаних трудових операцій). Ця система поширюється, як правило, на робітників. Вона дає змогу щонайповніше враховувати в оплаті праці її кінцевий результат.

Відрядна розцінка — розмір оплати за одиницю виробленої продукції чи за виконання певної операції належної якості.

Згідно зі ст. 90 КЗпП при відрядній оплаті праці розцінки визначаються на основі установлених розрядів роботи, тарифних ставок (окладів) і норм виробітку (норм часу).

Відрядна розцінка визначається діленням погодинної (денної) тарифної ставки, яка відповідає розряду роботи, що виконується, на погодинну (денну) норму виробітку.

Відрядна розцінка може бути визначена також множенням погодинної (денної) тарифної ставки, яка відповідає розряду роботи, що виконується, на встановлену норму часу в годинах або днях.

Відрядна система праці має кілька різновидів.

При прямій відрядній системі виплата заробітної плати прямо пропорційна кількості виробленої продукції чи виконаної роботи. Помноживши відрядну розцінку на обсяг вироблення, визначають розмір заробітної плати.

Відрядно-преміальна система оплати праці відрізняється від прямої відрядної системи тим, що робітником, крім заробітної плати по основних відрядних розцінках, виплачують премії по встановленій шкалі за ті чи інші якісні і кількісні показники роботи. Такими показниками звичайно бувають: перевиконання норм виробітку, підвищення якості продукції, відсутність браку і т.д.

При відрядно-прогресивній системі частина продукції чи робіт, випущеної чи здійсненої в зв'язку з перевиконанням установлених норм, оплачують за підвищеними розцінками.

Акордною формою називають відрядну оплату праці за кінцеві результати виробництва, тобто за виконання у визначений термін закінченого комплексу (циклу) робіт (готовий будівельний об'єкт, монтаж обладнання та ін.). Акордна система оплати праці вводиться для посилення матеріальної зацікавленості у скороченні строків виконання робіт без зниження їх якості.

Побічно-відрядна система заробітної плати, як правило, застосовується для оплати праці допоміжних робітників, які обслуговують основне виробництво, їх заробіток визначається за відрядними розцінками, що встановлені на одиницю продукції, виготовлену робітниками основного виробництва.

Розрахунок суми відрядного заробітку може здійснюватися як окремо для управлінського і для регламентованого обліку, так і спільно одним документом, тобто розрахунком відрядного заробітку, є механізм, який використовує єдиний документообіг для всіх видів обліку.

Для розрахунку відрядного заробітку в «1С:8.2 Зарплата і управління персоналом» використовують документ «Відрядний наряд на виконані роботи» (Розрахунок зарплати підприємства → Розрахунок зарплати → Первинні документи → Відрядні наряди) (див. рис.9).

Рис. 9

ua_22.04.14_9.png

Типова конфігурація «1С:8.2 Зарплата і управління персоналом» дозволяє:

- розраховувати суми за виконані по нарядам об’єми робіт, використовуючи відрядні розцінки;

- розподіляти загальні суми вартості робіт по наряду між вказаними працівниками.

Для зберігання відрядних розцінок за роботи використовують довідник «Технологічні операції» (Операції → Довідник → Технологічні операції), який містить перелік всіх виробничих технологічних операцій, які виконуються на підприємстві. Дані про розцінку операції і про аналітику обліку витрат, що задаються в елементі цього довідника, використовуються для підстановки за замовчуванням в реквізити табличної частини документа «Відрядний наряд на виконані роботи». Норма часу є довідковим значенням і не використовується в розрахунках.

Для розрахунку регламентованого відрядного заробітку в «1С:8.2 Зарплата і управління персоналом» потрібно:

- прийняти на роботу працівника як відрядника, тобто назначити йому зумовлений вид розрахунку «Оплата по виробничим нарядам», якому відповідає спосіб розрахунку «Відрядний заробіток» (Кадровий облік підприємства → Кадровий облік → Прийом на роботу) (див. рис. 10);

Рис. 10

ua_22.04.14_10.png

- в довідник «Технологічні операції» внести перелік виконуваних робіт і при необхідності їх розцінки;

- відобразити фактичне виконання робіт за допомогою документа «Відрядний наряд на виконані роботи» (див. рис. 11);

Рис. 11

ua_22.04.14_11.png

- провести кінцевий розрахунок заробітної плати за допомогою документа «Нарахування зарплати працівникам підприємства» (див. рис. 12).

Рис. 12

ua_22.04.14_12.png

В документі «Відрядний наряд на виконані роботи» на закладці «Виконані роботи» вказується перелік і кількість виконаних операцій, а також аналітика обліку затрат по нарахуванню відрядного заробітку. На закладці "Виконавці" вказується список працівників, які виконували ці операції, і проводиться розподіл суми по наряду між виконавцями (кнопка «Розрахувати»). При цьому якщо в документі не вказано спеціального порядку розподілу, то сума розподіляється рівномірно по кількості працівників. Якщо вказаний порядок розподілу «Враховувати КТУ» чи «Враховувати відпрацьований час», то потрібне введення по кожному рядку коефіцієнта трудової участі працівника і кількість відпрацьованого часу. Якщо вказаний порядок розподілу «Враховувати тариф», то розподіл здійснюється пропорційно погодинній тарифній ставці працівника. Погодинна тарифна ставка задається наказом про прийняття працівника при призначенні виду розрахунку зі способом розрахунку «Відрядний заробіток» (Оплата по виробничим нарядам).

Результатом розрахунку по відрядному наряду є суми відрядного заробітку в розрізі працівників. Ця інформація використовується при кінцевому розрахунку заробітної плати за допомогою документа «Нарахування зарплати працівникам підприємства». В табличній частині «Нарахування» цього документа по кожному працівнику формується один рядок з видом розрахунку «Оплата по виробничим нарядам», сума по якому – це підсумок всіх відрядних нарядів працівника.

Облік виконаних робіт в розрізі робіт в «1С:8.2 Зарплата і управління персоналом» не ведеться, тобто в системі не фіксуються види робіт, виконані працівником, їх кількість і нормативний час по цим роботам.

Якщо відрядний заробіток повинен бути нарахований працівнику, прийнятому на погодинну форму оплати праці, то тут потрібно , щоб у працівника одночасно фігурувало два нарахування: по окладу і по наряду. Тому окрім введення відрядного наряду необхідно:

- створити ще один вид розрахунку «Відрядна оплата, додатково» з способом розрахунку «Відрядний заробіток». Параметри у нового виду розрахунку повинні бути такі ж самі, як у зумовленого виду «Оплата по виробничим нарядам», за виключенням обліку часу, тобто вид часу слід вибрати «Додаткове нарахування за вже оплачений час»;

- назначити даний вид розрахунку працівнику кадровими документами («Прийом на роботу», «Кадрове переміщення») (див. рис. 13).

Рис. 13

ua_22.04.14_13.png

Умовами, що визначають доцільність застосування відрядної форми оплати праці, є такі:

- необхідність стимулювання до збільшення виробітку продукції і скорочення чисельності працівників за рахунок інтенсифікації їхньої праці;

- реальна можливість застосування технічно обґрунтованих норм;

- наявність у працівників реальної можливості збільшувати виробіток понад встановлену норму за існуючих організаційно-технічних умов виробництва;

- можливість і економічна доцільність розроблення норм праці та обліку виробітку працівників, тобто витрати на нормування робіт і їхній облік мають перекриватися економічною ефективністю збільшення виробітку;

- відсутність негативного впливу цієї форми оплати на якість продукції, рівень дотримання технологічних режимів і вимог техніки безпеки, раціональність використання матеріальних ресурсів.

Джерело: "Праця і Закон" №4 (172), 2014