Дотримання трудової дисципліни в компанії, відображення відсутності працівників та нарахування виплат в 1С 8.2

Віта Татаринова,
експерт з питань оплати праці Intercomp Україна

Під внутрішнім трудовим розпорядком розуміється система трудових правовідносин, що складаються в трудовому колективі підприємства у процесі виконання колективної праці. Він створює об'єктивно необхідний порядок відносин, що регулюються нормами права. Ці відносини складаються у процесі трудової діяльності людей, об'єднаних у колективи. Тому трудова дисципліна є складовою частиною кожного індивідуального трудового правовідношення, що виражає обсяг повноважень по управлінню процесом праці чи по виконанню обов'язків кожним працівником.

Для дотримання трудової дисципліни на підприємстві стосовно оплати праці, всі працівники повинні своєчасно повідомляти відділ кадрів про відсутність на робочому місці з поважної причини, а у зв’язку з прогулом відповідальність покладається на безпосереднього керівника даного працівника.

У кожного із нас виникає в житті потреба у відсутності на робочому місці по різним причинам. Наша стаття дає можливість бухгалтерам розглянути на практиці відображення в «1С:8.2 Зарплата і управління персоналом» основних видів відсутності на робочому місці працівників: відпустки, хвороби та прогулу.

Одним з найпоширеніших видів відсутності являється відпустка.

Для проведення нарахування днів відпуски в системі 1С:8.2 бухгалтеру необхідно на підставі проведеного кадровим працівником наказу на відпустку сформувати документ «Нарахування відпустки працівникам організації». Для цього необхідно на головному меню вибрати закладку «Кадровий облік організації – Кадровий облік – Відпустки – Відпустки працівників організації». (див. рисунок 1)

Рис. 1

Далі необхідно вибрати наказ на відпустку по необхідному працівнику в списку всіх наказів, натиснувши правою кнопкою миші і вибравши «На підставі – Нарахування відпустки працівникам організації». (див. рисунок 2)

Рис. 2

Після створення документу нарахування відпустки працівникам організації бухгалтеру необхідно на закладці «Розрахунок середнього заробітку» натиснути «Заповнити», а потім «Розрахувати». (див. рисунок 3)

Рис. 3

Для коректного проведення розрахунку середнього заробітку бухгалтер повинен зробити перевірку:

  • фонду оплати праці за розрахунковий період;
  • календарних днів за розрахунковий період.

Після проведення перевірки розрахунку середнього заробітку на закладці «Нарахування» бухгалтеру необхідно натиснути «Заповнити», а далі «Розрахувати». Далі необхідно провести документ натиснувши на «ОК». (див. рисунок 4)

Рис. 4

Не менш поширеним є й вид відсутності – втрата працездатності в зв’язку з хворобою.

Для проведення нарахування по лікарняному листку в системі 1С:8.2 бухгалтеру необхідно створити документ «Нарахування по лікарняному листку» наступним чином «Розрахунок заробітної плати організації – Розрахунок заробітної плати – Відсутність – Лікарняні листки». (див. рисунок 5)

Рис. 5

Після створення документу нарахування по лікарняному листку бухгалтеру необхідно на закладці«Розрахунок середнього заробітку» натиснути «Заповнити», а потім «Розрахувати». (див. рисунок 6)

Рис. 6

Для коректного проведення розрахунку середнього заробітку бухгалтер повинен зробити перевірку:

  • фонду оплати праці за розрахунковий період;
  • відпрацьованих днів за розрахунковий період;
  • % оплати по лікарняному листку.

Після проведення перевірки розрахунку середнього заробітку на закладці «Нарахування» бухгалтеру необхідно натиснути «Заповнити», а далі «Розрахувати». Далі необхідно провести документ натиснувши на «ОК». (див. рисунок 7)

Рис. 7

Доволі часто на підприємствах виникають ситуації з прогулами працівників.

У випадку прогулу працівника бухгалтеру в системі 1С8.2 необхідно створити документ «Відсутність організації». Для цього необхідно на головному меню вибрати «Розрахунок заробітної плати організації – Розрахунок заробітної плати – Відсутність – Невиходи». (див. рисунок 8)

Рис. 8

У створеному документі необхідно добавити рядок в табличній частині з зазначенням працівника, а також з обов’язковим заповненням графи «Вид розрахунку» вибравши «Прогул, простій по вині працівника». (див. рисунок 9)

Рис. 9

Далі необхідно провести документи натиснувши на «ОК».