Розміри, тривалість та порядок надання дотацій.

Anastasiya_Plutalova.jpg
Копил Ольга, Менеджер з персоналу Intercomp Україна

З метою розгляду питання стосовно можливості надання роботодавцю дотацій, пропоную визначитись з основними порядками надання дотацій в Україні.

Отже, згідно ст.16 Господарського Кодексу України:

Держава може надавати дотації суб'єктам господарювання: на підтримку виробництва життєво важливих продуктів харчування, на виробництво життєво важливих лікарських препаратів та засобів реабілітації інвалідів, на імпортні закупівлі окремих товарів, послуги транспорту, що забезпечують соціально важливі перевезення, а також суб'єктам господарювання, що опинилися у критичній соціально-економічній або екологічній ситуації, з метою фінансування капітальних вкладень на рівні, необхідному для підтримання їх діяльності, на цілі технічного розвитку, що дають значний економічний ефект, а також в інших випадках, передбачених законом.

Наразі пропоную розглянути на прикладі надання дотації роботодавцю за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення спеціальних робочих місць для інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості.

Давайте розпочнемо з роз’яснення даного визначення.

Дотація на створення спеціальних робочих місць для безробітних інвалідів - це виплати в межах коштів Фонду соціального захисту інвалідів, що надаються роботодавцям, які створюють спеціальні робочі місця для інвалідів, що зареєстровані у державній службі зайнятості як безробітні. Створення спеціального робочого місця здійснюється на підставі індивідуальної програми реабілітації інваліда.

Дотація регулюється порядком надання дотації роботодавцю за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення спеціальних робочих місць для інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. N 1836 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України) від 23 листопада 2011 р. N 1234).

Слід зазначити, що не всі роботодавці мають право на отримання дотації.

Серед роботодавців, яким не надається дотація:

роботодавці, які не зареєстровані у територіальному відділенні Фонду та як платники єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

роботодавці, які не надали звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів за останній звітний рік (Форма N 10-ПІ), або мають на день звернення адміністративно-господарські санкції за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, нараховану пеню та стосовно яких застосовувались фінансові санкції протягом останніх трьох місяців;

роботодавці, які порушували протягом останніх трьох місяців Закон України "Про зайнятість населення", Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (в результаті чого до них застосовувались відповідні санкції);

роботодавці, які вже раніше порушували умови укладеного з територіальним відділенням Фонду договору про надання дотації, згідно з яким роботодавцю надавалися кошти для працевлаштування та реабілітації інвалідів;

роботодавці, які скорочували протягом останнього року чисельність працюючих інвалідів більше, ніж на 10 відсотків.

Для того, щоб роботодавець мав змогу отримати дотацію, він повинен подати ряд документів до територіального відділення Фонду, зокрема:

заяву про отримання дотації;

довідку з центру зайнятості про те, що роботодавець не скорочував протягом останнього року чисельність інвалідів за професією (спеціальністю), на яку працевлаштовується безробітний інвалід більш як на 10 відсотків;

направлення на працевлаштування, в якому зазначена письмова згода роботодавця на прийняття інваліда на спеціально створене робоче місце, що видане центром зайнятості;

розрахунок розміру дотації;

довідку про відсутність на день звернення заборгованості із сплати податків і зборів, видану органом державної податкової служби.

Питання щодо можливості надання роботодавцеві дотацій розглядається Комісією на черговому засіданні. Підставою є висновки регіональної Комісії щодо рішення про доцільність надання дотації. Рішення Комісії про надання дотації надсилається протягом трьох робочих днів після того, як протокол засідання Комісії підписаний, після чого протягом трьох робочих днів повідомляється результат територіальному відділенню Фонду.

Територіальне відділення Фонду протягом трьох робочих днів з моменту отримання протоколу засідання Комісії приймає рішення щодо надання дотації роботодавцеві на створення спеціальних робочих місць для безробітних інвалідів. У випадку позитивного рішення між сторонами укладається договір про надання дотації у десятиденний термін.

Але слід звернути увагу, що якщо роботодавець розриває трудовий договір з інвалідом до закінчення двох років з дня працевлаштування у зв'язку із змінами в організації праці, в тому числі шляхом реорганізації або перепрофілювання підприємства, скорочення чисельності працівників, за угодою сторін або внаслідок порушення роботодавцем законодавства про працю, умов колективного чи трудового договору, роботодавець зобов’язаний письмово повідомити про це наступного дня після розірвання трудового договору територіальне відділення Фонду та центр зайнятості. В такому випадку надана дотація має бути повернена, в тому числі з врахуванням індексу зростання цін на споживчі товари.

У разі розірвання трудового договору з інших підстав, передбачених діючим законодавством України, роботодавець повинен письмово попередити центр зайнятості. Якщо роботодавець працевлаштовує іншого інваліда відповідної кваліфікації, що за рекомендаціями МСЕК та відповідно до індивідуальної програми реабілітації може виконувати таку роботу, укладається додатковий договір на термін, що становить різницю між плановим і фактичним періодом основного договору.

Слід пам’ятати, що робочі місця, що створені за рахунок дотації не враховуються при розрахунку нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів до завершення дії договору про надання дотації. 

Джерело: "Праця і Закон" №4 (172), 2014