Кадрове переміщення. Оформлення в 1С

У процесі фінансово – господарської діяльності підприємства виникають обставини, які потребують зміни умов трудового договору, зокрема, переведення або переміщення працівника на іншу роботу. 

Тема переведення та переміщення чи не найактуальніша в трудовому законодавстві. З цього приводу виникає багато проблемних питань, оскільки як при переміщенні, так і при переведенні, умови праці певною мірою змінюються. В деяких випадках помилки у визначенні цих понять призводять до трудових спорів. В даній статті ми торкнемося загальних характеристик переведення та переміщення та покажемо як відобразити кадрове переміщення в програмі 1С. 

Nazarenko_Alena.jpg
Ольга СЛОВАЧЕВСЬКА експерт з питань оплати праці, Intercomp Україна
Перш за все зазначимо, що необхідно зрозуміти різницю між кадровим переведенням і переміщенням. На практиці часто виникають дискусії щодо розмежування понять переведення і переміщення, оскільки при переміщенні, як і при переведенні, умови праці певною мірою змінюються. 

На підставі законодавства України можна виділити такі види переведення працівників: 
  • переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві (частина перша ст. 32 КЗпП); 
  • переведення на роботу на інше підприємство (частина перша ст. 32 та п. 5 частини першої ст. 36 КЗпП); 
  • переведення на роботу в іншу місцевість (частина перша ст. 32 КЗпП); 
  • тимчасове переведення працівників на іншу роботу у зв'язку з форс-мажорними обставинами (частини друга і третя ст. 33 КЗпП); 
  • тимчасове переведення працівників на іншу роботу в разі простою (ст. 34 КЗпП); 
  • переведення працівників на легшу роботу за станом здоров'я (ст. 170 КЗпП); 
  • переведення на легшу роботу вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (ст. 178 КЗпП). 

Частиною другою статті 32 КЗпП визначено поняття переміщення. Зокрема зазначено, що не вважається переведенням на іншу роботу і не потребує згоди працівника переміщення його на тому ж підприємстві на інше робоче місце, в інший структурний підрозділ у тій же місцевості, доручення роботи в межах спеціальності, кваліфікації чи посади, обумовленої трудовим договором. Власник підприємства не має права переміщати працівника на роботу, протипоказану йому за станом здоров'я. Переміщення вважатиметься законним, якщо згідно зі статтями 21 та 31 КЗпП воно буде проводитися в межах трудового договору і не передбачатиме істотних його змін. З метою визначення взаємовідносин сторін трудового договору переміщення також доцільно оформляти шляхом видання наказу чи розпорядження. 

Отже, переведення відрізняється від переміщення тим, що у разі переведення працівнику доручається або інша робота, або та ж сама, але на іншому підприємстві, або робота на цьому ж підприємстві, але в іншій місцевості. У той же час при переміщенні працівник продовжує виконувати ту ж роботу, на тому самому підприємстві і в тій же місцевості, однак на іншому робочому місці, засобі праці чи іншому відділі. 

Для відображення переведення і переміщення працівника в програмі 1С передбачений документ «Кадрове переміщення». З його допомогою ми зможемо перевести працівника в інший підрозділ, на іншу посаду, змінити розмір заробітної плати, назначити новий вид нарахування, або змінити графік роботи. 

Далі ми розглянемо, як здійснити переведення працівника в програмі 1С. 


Для цього необхідно створити новий документ, це можна зробити через меню Кадровий облік організації → Кадровий облік → Кадрове переміщення (рис. 1). 

Рисунок 1 
1.png

 Даний документ ми можемо відкрити також через Робочий стіл → закладка «Кадровий облік» → Кадрове переміщення (рис. 2).

 Рисунок 2 
2.png

 Створити новий документ ми можемо за допомогою клавіші «Insert» на клавіатурі, або пункту «Додати» меню «Дії». 

При створенні нового документа відкриється вікно (рис. 3), в якому необхідно зазначити номер і дату, від якої будемо переводити працівника, далі ‒ вибирати організацію і відповідальну особу за кадрове переміщення. 

Рисунок 3 
3.png

 Якщо в результаті переведення працівника його заробітна плата буде змінюватись ‒ ставимо галочку в полі «Підвищення окладу» після цього зміниться базовий період для нарахування індексації. 

В табличній частині, розділ «Працівники» додаємо новий рядок, вибираємо працівника, дані по якому необхідно змінити (рис. 4). У випадку, якщо треба здійснити кадрове переміщення по декільком працівникам необхідно натиснути кнопку «Підбір». 

 Рисунок 4 
4.png

 У разі, якщо є необхідність здійснити кадрове переміщення по всім співробітникам організації, підрозділу або по займаної посади, то можна натиснути кнопку «Заповнити» і після вибору потрібних опцій автоматично заповнити документ відповідним обліковим складом (рис. 5). 

Рисунок 5 
5.png

 В табличній частині документа вказуємо дату, з якої працівник переводиться на нове робоче місце, вибираємо структурний підрозділ, до якого працівник переводиться і нову посаду працівника. Якщо змінюєте розмір ставки чи графік роботи працівника – вибираємо нові показники в переліку, якщо таких немає – створюємо нові. 

Далі переходимо на закладку «Нарахування» (рис. 6). 

В таблиці за замовчуванням для всіх видів розрахунку встановлено дію «Не змінювати». Важливо встановити правильне значення даного реквізиту. Для зміни окладу працівника вибираємо дію «Змінити» після цього в колонці «Показники для розрахунку нарахування» вносимо новий оклад, якщо потрібно ‒ валюту, в якій оклад буде нараховуватись. Щоб додати новий вид нарахування необхідно додати ще один рядок, вибрати працівника, вид нарахування і встановити дію «Почати», для припинення нарахування – «Припинити». 

 Рисунок 6 
6.png

 При використанні документу «Кадрове переміщення» для зміни окладу працівника, без переведення в інший підрозділ чи на іншу посаду, потрібно одразу перейти на закладку «Нарахування», поставити галочку в полі «Підвищення окладу» і змінити оклад працівника. Звертаємо увагу на те, що датою зміни окладу працівника є дата, зазначена на закладці «Працівники» табличної частини документу. 

Після того, як всі зміни по працівнику внесені, натискаємо «Ок» - документ записується і проводиться. Варто пам’ятати, що статтею 114 КЗпП передбачено, що у тих випадках, коли в результаті переміщення працівника зменшується його заробіток з незалежних від нього причин, провадиться доплата до його попереднього середнього заробітку протягом двох місяців з дня переміщення.

Джерело: Праця і Закон №1 (181)