Інвалідність: оформлення в 1С 8.2.

S Panchenko_new photo_1.jpg
Світлана ПАНЧЕНКО, Керівник відділу з розрахунку заробітної плати, експерт з питань оплати праці, Intercomp Україна

Згідно статті 19* Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21 березня 1991 року N 876-XII (далі - Закон України N 875-XII) на підприємстві повинна виконуватись норма робочих місць для інвалідів – 4% від середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу. Якщо на підприємстві понад 8 працівників вже має бути хоча б один інвалід.

В цій статті ми розглянемо особливості прийняття на роботу інвалідів та оформлення кадрової події в програмі «1С: Зарплата і управління персоналом 8 для України»: введення інформації про працівника, інформації по довідці медико-соціальної експертизи (далі — МСЕК), створення наказу про прийняття на роботу, оподаткування заробітної плати.

*Витяг з Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21 березня 1991 року N 876-XII статті 19 «Для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, установлюється норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі чотирьох відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, - у кількості одного робочого місця».

Прийом на роботу:

Процедура оформлення працівника-інваліда в програмі «1С: Зарплата і управління персоналом 8 для України» майже не відрізняється від загальної процедури оформлення звичайного працівника, але є деякі відмінності.

На що треба звернути увагу при прийнятті працівника інваліда? При прийнятті на роботу, працівник-інвалід повинен надати оригінал довідки МСЕК в якій зазначена група інвалідності, термін дії і висновок про умови та характер праці (показання/протипоказання).

Тривалість інвалідності може бути - тимчасова, довгострокова, довічна.

По-перше треба ввести фізичну особу у відповідний довідник «Фізична особа» (рис. 1), на підставі цього створити картку співробітника у відповідному довіднику «Співробітник організації» (рис. 2) вибравши співробітника з довідника (рис. 3) та зберегти.

Рисунок 1.

pub2_26.06.14_uu_1.png

Рисунок 2.

pub2_26.06.14_uu_2.png

Рисунок 3.

pub2_26.06.14_uu_3.png

Після додавання співробітника на закладці «Загальне» необхідно змінити основні реквізити «Інвалідність» та «Група внесків». Для введення інформації про інвалідність треба натиснути на кнопку з трьома точками справа від необхідного реквізиту (рис. 4) та заповнити інформацією з довідки МСЕК та пенсійного посвідчення (рис. 5).

Рисунок 4.

pub2_26.06.14_uu_4.png

Рисунок 5.

pub2_26.06.14_uu_5.png

Натиснувши на кнопку «Історія» ми можемо переглянути всі періоди інвалідності та термін дії інвалідності, якщо співробітнику інвалідність встановили на обмежений період (рис. 6).

Рисунок 6.

pub2_26.06.14_uu_6.png

Якщо термін дії свідоцтва необмежений, довічний, в графі «Термін дії» дату можна не вказувати, а в графі «Коментарі» написати важливу для Вас інформацію (рис. 7).

Рисунок 7.

pub2_26.06.14_uu_7.png

Додатково змінюємо групу внесків з «Основний склад» на «Інваліди» (рис. 8, рис. 9).

Рисунок 8.

pub2_26.06.14_uu_8.png

Рисунок 9.

pub2_26.06.14_uu_9.png

Для проведення прийому на роботу працівника-інваліда у програмі 1С слід скористатись пунктом меню «Кадровий облік організації – Кадровий облік – Прийняття на роботу» (рис. 10).

Рисунок 10.

pub2_26.06.14_uu_10.png

У вікні нового документа «Прийняття на роботу в організацію» на закладці «Працівники» вказати всю необхідну інформацію.

Перш за все згідно Закону України працівник-інвалід приймається без випробувального терміну, відповідно у графі «Випробувальний термін» ми не встановлюємо термін як для звичайного працівника. Також працівник-інвалід має право на неповний робочий день або робочий тиждень і за бажанням працівника-інваліда підприємство повинно встановити відповідний графік згідно якого здійснюються нарахування заробітної плати, або пропорційно відпрацьованого часу або згідно виробітку продукції (товару, робіт, послуг) (рис. 11).

Налаштування та узгодження відповідного графіку роботи в 1С проводиться додатково.

Рисунок 11.

pub2_26.06.14_uu_11.png

В залежності від встановленого графіку роботи на закладці «Нарахування» додатково необхідно вказати або «Оклад по дням» або «Оклад по годинам» та встановити відповідний оклад чи тарифну ставку.

Оподаткування:

Незалежно від класу професійного ризику, який встановлює Фонд соціального страхування від нещасного випадку на виробництві згідно Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 №2464-VI якщо на підприємстві працює інвалід, то до його доходів застосовується спеціальна (знижена) ставка цього податку ЄСВ на фонд оплати праці, в розмірі 8,41 %. Оподаткування ЄСВ на фонд лікарняних листів інвалідів ставка не змінюється, вона становить також 8,41%.

При послідовному заповненні всіх реквізитів співробітника в закладці «Внески» наказу про прийом на роботу в організацію будуть відображені відповідні внески «ЄСВ ФОП (інваліди)» та «ЄСВ ФОП (лікарняні, інваліди)» (рис. 12).

Рисунок 12.

pub2_26.06.14_uu_12.png

Слід пам’ятати, що введення податкової соціальної пільги згідно групи інвалідності в програму 1С 8:2, а також зміна оподаткування, якщо прийнятому раніше працівнику надали інвалідність, проводиться в програмі додатково. В найближчих номерах журналу «Праця і Закон» я детально розповім Вам про це.

Джерело: "Праця і Закон" №6 (174), 2014