Оплата за понаднормові. Оформлення в 1С 8.2

Іноді для оперативного виконання певних завдань або реалізації важливих проектів працівникам доводиться працювати понаднормово. Але, окрім вчасно та якісно виконаної роботи, ми на практиці маємо питання, як вірно відобразити та нарахувати оплату за таку наднормову роботу. 

Ekaterina_Papish.jpg
Катерина Папиш - експерт з питань оплати праці Intercomp Україна
Розглянемо, як програма «1С : Зарплата і управління персоналом 8 для України» може допомогти вірно відобразити та нарахувати заробітну плату у випадках понаднормової роботи. 

Згідно ст. 62 КЗпП України надурочною вважаються робота понад встановлену тривалість робочого дня на підприємстві. Також у цій статті визначений перелік випадків, коли дозволяється використання надурочної роботи: 

1) при проведенні робіт, необхідних для оборони країни, а також відвернення громадського або стихійного лиха, виробничої аварії і негайного усунення їх наслідків; 

2) при проведенні громадсько необхідних робіт по водопостачанню, газопостачанню, опаленню, освітленню, каналізації, транспорту, зв'язку - для усунення випадкових або несподіваних обставин, які порушують правильне їх функціонування; 

3) при необхідності закінчити роботу, яка внаслідок непередбачених обставин чи випадкової затримки з технічних умов виробництва не могла бути закінчена в нормальний робочий час, коли припинення її може призвести до псування або загибелі майна, а також у разі необхідності невідкладного ремонту устаткування, коли несправність їх викликає зупинення робіт для значної кількості трудящих; 

4) при необхідності виконання вантажно-розвантажувальних робіт з метою недопущення або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення; 

5) для продовження роботи при нез'явленні працівника, який заступає, коли робота не допускає перерви. 

Законодавством також визначені певні категорії працівників, яких не дозволяється залучати до понаднормових робіт. До них належать:
 
- вагітні жінок і жінки, які мають дітей віком до трьох років; 
- особи, молодші вісімнадцяти років; 
- працівників, які навчаються в загальноосвітніх школах і професійно-технічних училищах без відриву від виробництва, в дні занять. 

Жінки, які мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, можуть бути залученими до надурочних робіт лише за їх власною згодою. Також за власною згодою понаднормові роботи можуть виконувати інваліди, але за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

 Роботодавець має пам’ятати, що залучення працівників до понаднормових робіт має бути погодженим з первинною профспілковою організацією та, що ст. 65 КЗпП України визначає, що тривалість такої понаднормової роботи не може перевищувати чотирьох годин протягом двох днів поспіль та 120 годин на рік для кожного окремого працівника. 

Оплата за понаднормову роботу має проводитись згідно ст. 106 КЗпП, а саме: у подвійному розмірі годинної ставки для працівників, що працюють за погодинною системою оплати праці, та у розмірі 100% тарифної ставки працівника відповідної кваліфікації, оплата праці якого здійснюється за погодинною системою, для категорій працівників, що працюють за відрядною системою оплати праці. Окрім визначення розмірів оплати за понаднормово відпрацьовані години, ст. 106 КЗпП України забороняє надання іншого часу відпочинку за надурочну роботу. 

Розглянемо, як у програмі «1С : Зарплата і управління персоналом 8 для України» можна відобразити нарахування працівнику за наднормову роботу у січні 2014 року (Рис. 1). 

Рисунок 1. 
1.png
 
Для цього нам необхідно скористатися документом «Оплата понаднормових годин», який можна знайти за допомогою меню Розрахунок зарплати організації – Розрахунок зарплати – Первинні документи – Оплата понаднормових годин (Рис. 2). 

У вікні документа необхідно буде за допомогою кнопки «Додати» заповнити рядок на кожен день, у який провадились понаднормові роботи працівником. Обов’язковими полями до заповнення є: ПІБ працівника, дата, коли працівник працював понаднормово, кількість відпрацьованих понаднормово годин. Важливо проставити кількість годин у необхідну колонку, залежно від цього оплата працівнику буде нарахована у одинарному чи двократному розмірі. Для працівників із місячним посадовим окладом погодинна тарифна ставка буде розрахована автоматично шляхом ділення посадового окладу на норму робочих годин за графіком роботи працівника. У нашому прикладі місячний посадовий оклад становить 5000,00 грн., а норма робочих годин у січні 2014 року для працівника – 167 годин. Отже, годинна тарифна ставка для нього у січні буде становити 29,94 грн. Заповнений документ у нашому прикладі має виглядати як на рисунку 3. 

Рисунок 2. 
2.png

 Рисунок 3. 
3.png

 Після проведення розрахунку заробітної плати за місяць працівник у своєму розрахунковому листі може бачити скільки наднормових годин та за які саме дні йому було оплачено (Рис. 4) 

Рисунок 4.
4.png

Джерело: Праця і Закон №2 (170), 2014