Інвалідність: Введення податкової соціальної пільги згідно групи інвалідності в 1-С 8:2

Як нам відомо, відповідно статті 169.1. «Перелік податкових соціальних пільг» Податкового кодексу України (далі - ПКУ) працівники мають право на податкову соціальну пільгу (далі - ПСП), яка застосовується до місячного доходу громадян, відповідно статті 169.4.1. ПКУ*, який не повинен перевищувати місячний прожитковий мінімум на 01 січня звітного податкового року, помноженого на коефіцієнт 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень. Сума місячного прожиткового мінімуму на 2014 рік становить 1710,00 грн. 
В статті ми розглянемо введення податкової соціальної пільги згідно групи інвалідності працівника-інваліда, а також відповідно заяви на податкову соціальну пільгу. 

*Витяг з Податкового кодексу України стаття 169.4.1. «Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень»
 
S Panchenko_new photo_1.jpg
Світлана ПАНЧЕНКО, Керівник відділу з розрахунку заробітної плати, експерт з питань оплати праці, Intercomp Україна

Введення податкової соціальної пільги в 1-С 8:2


Якщо на підприємстві працює працівник-інвалід і його загальний місячний дохід не перевищує вище вказаний мінімальний прожитковий дохід помножений на 1,4 (1710,00 грн.) згідно статті 169.4.1. ПКУ* то ми маємо можливість застосовувати податкову соціальну пільгу. 

Розглянемо основні пункти статті 169.1 ПКУ, згідно яких застосовується податкова соціальна пільга для працівників-інвалідів, якщо немає інших додаткових пільг: 

1. Якщо у працівника-інваліда група інвалідності III (третя), згідно довідки медико-соціальної експертизи (далі — МСЕК), необхідно застосовувати до місячного доходу, описаного раніше, базовий 100% розмір податкової соціальної пільги згідно статті 169.1.1 ПКУ*. 

2. Якщо у працівника-інваліда група інвалідності I або II (перша або друга), згідно довідки МСЕК, необхідно застосовувати до місячного доходу, описаного раніше, розмір податкової соціальної пільги 150% згідно статті 169.1.3 (ґ) ПКУ*. 

*Витяг з Податкового кодексу України стаття 169.1.1. «у розмірі, що дорівнює 100 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, - для будь-якого платника податку», стаття 169.1.3. (ґ) «у розмірі, що дорівнює 150 відсоткам суми пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 цього пункту, - для такого платника податку: (ґ) є інвалідом I або II групи, у тому числі з дитинства» 

Список податкових пільг у програмі 1-С 8:2 знаходиться в: «Операції – Довідник - Види пільг працівників організацій» (рис. 1). В довіднику «Види пільг працівників організацій» ви можете переглянути всі пільги та упевнитись у наявності необхідних вам пільг (рис. 2). 

Рисунок 1. 
1.png
Рисунок 2. 
2.png

Також працівник-інвалід повинен подати заяву про застосування податкової соціальної пільги, встановленого зразка, в якій повинен вказати номер статті ПКУ згідно якої до його доходу буде застосовуватись пільга. Заява повинна бути від дати прийняття на роботу, або від дати зміни/призначення інвалідності. 

На підставі заяви працівника-інваліда необхідно ввести інформацію в програму 1-С 8:2. Для цього слід скористатись пунктом меню «Розрахунок зарплати організації – Податки – Заява на застосування пільги ПДФО» (рис. 3). 

Рисунок 3. 
3.png

Створити новий документ «Заява на застосування пільги ПДФО» від дати написаної заяви працівником-інвалідом на застосування податкової соціальної пільги, вибрати необхідного працівника, потрібну соціальну пільгу, вказати дату з якої буде застосовуватись пільга та обов’язково необхідно встановити в стовпці «Актуальність» галочку. Провести документ. 

Наприклад у нашого працівника-інваліда ІІІ група інвалідності, в документі «Заява на застосування пільги ПДФО» ми встановлюємо «Базова пільга» (рис. 4). 

Рисунок 4. 
4.png

Якщо у працівника-інваліда І або ІІ група інвалідності, в документі «Заява на застосування пільги ПДФО» ми встановили б «169.1.3 ґ - Пільга для інвалідів I - II групи в т.ч. дитинства». 

Після введення цього документу в програму 1-С 8:2 ви можете приступати до розрахунку заробітної плати працівникам. Обов’язково необхідно перевірити по працівнику-інваліду відповідність застосування податкової соціальної пільги після розрахунку заробітної плати в документі «Нарахування зарплати працівникам організації» в закладці «ПДФО» (рис. 5). 

Рисунок 5. 
5.png

На нашому прикладі ми бачимо що розрахунок податку ПДФО по працівнику-інваліду зроблений вірно (розрахунок: (1600,00 – 57,60 (ЄСВ 3,6%) – 609,00 (ПСП))*15% = 140,01 грн.). Ми все зробили правильно.

Джерело: "Праця і Закон" №8 (176), 2014.