Доплата за суміщення посади. Оформлення в 1С:8.2.

Ekaterina_Papish.jpg
Катерина Папиш - експерт з питань оплати праці Intercomp Україна
Працівники мають можливість виконувати на одному і тому ж підприємстві, в установі, організації разом зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткову роботу по іншій професії (посаді) або обов’язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від обов’язків за своїм основним місцем роботи. Таке поєднання посад Кодекс законів про працю України називає суміщенням професій (посад). Розглянемо, як відобразити ситуацію із суміщенням посад в програмі «1С : Зарплата і управління персоналом 8 для України».

Перш за все необхідно визначитись, що саме розуміють під поняттям суміщення. Суміщення професій (посад) — це виконання працівником поряд зі своєю основною роботою, зумовленою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою) у межах робочого часу за основною роботою, на одному і тому самому підприємстві. Суміщення професій відбувається за згодою працівника і якщо це економічно доцільно та не призводить до погіршення якості виконуваних обов'язків (лист Міністерства праці та соціальної політики від 21.06.2010 № 514/13/155-10). Основна робота та додаткова робота за суміщенням виконуються в межах одного трудового договору. Суміщення дозволяється у разі наявності вільної посади у штатному розкладі.

За суміщення професій (посад) працівнику встановлюють певні доплати п. 10 Постанови про порядок та умови суміщення професій (посад) №1145 від 04.12.1981 року обмежує розмір доплат за суміщення професій (посад) 50 відсотками тарифної ставки (окладу) відсутнього працівника.

Рисунок 1

ris1.jpg

Для закріплення цієї доплати за співробітником можна скористатить документом Введення відомостей про планові нарахування працівникам організацій. Для цього слід зайти у меню Операції – Документи та у списку, що зявиться, знайти необхідний документ. (Рис. 1 та Рис. 2)

Рисунок 2

ris2.jpg

У діалоговому вікні документа необхідно обрати працівника та додати строчку на вкладці Планові нарахування, обрати Доплату за суміщення. Якщо такий вид нарахування відсутній у довіднику Основні нарахування організації, то його можна створити, скориставшись кнопкою Додати (Рис. 3)

Рисунок 3

ris3.jpg

Для  цього слід заповнити необхідні реквізити: дія, період, та показники для розрахунку (Рис.4).

Рисунок 4.

ris4.jpg

Після таких дій при розрахунку заробітної плати працівнику буде нарахована доплата. Побачити нарахування можна буде  у розрахунковому листі працівника (рис. 5)

Рисунок 5.

ris5.jpg

Також хочу нагадати, що згідно п. 3 Порядку обчислення середньої заробітної плати затвердженого Постановою КМУ №100 від 08.02.1995 року, доплата за суміщення професій (посад) включається до загального доходу для розрахунку середньої заробітної плати для оплати відпусток. Та згідно п.7 Постанови КМУ «Про обчислення середньої заробітної плати (доходу,           грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням» від 26.09.2001 р. №1266 доплата за суміщення професій (посад) включається до розрахунку середньої заробітної плати для оплати днів непрацездатності.

Джерело: Журнал "Праця і Закон" № 11 (167)