Відпустка без збереження заробітної плати. Оформлення в 1С 8.2

Катерина ПАПИШ,
експерт з питань оплати праці, Intercomp Україна

Окрім звичних щорічних та додаткових відпусток кожен працівник с має право на відпустку без збереження заробітної плати. І на перший погляд здається, що не має бути ніяких труднощів при проведенні заяви працівника на таку відпустку. Але і кожен кадровик, і кожен бухгалтер знає, що насправді може виникнути безліч різних питань щодо правил надання таких відпусток. Розглянемо, як програма «1С: 8.2 Зарплата і управління персоналом» може допомогти нам при необхідності надання працівнику відпустки без заробітної плати.

Перш за все необхідно створити кадровий документ Відпустки працівників організації. Для цього необхідно скористатись пунктом меню Кадровий облік – Відпустки – Відпустки працівників організацій (Рис. 1).

Рис. 1

При заповненні документа нам необхідно буде обрати працівника, та вказати вид відпустки. Для вибору виду відпустки слід скористатися кнопкою Обрати (рис.2). У наступному вікні з’явиться список з усіма видами відпусток (рис. 3), нам необхідно обрати Відпустку за власний рахунок. Також слід врахувати, що відпустка без збереження заробітної плати може бути двох видів: обов’язкова та за згодою сторін. Обов’язкова відпустка, тобто відпустка у наданні якої працедавець не має права відмовити, може бути надана лише окремим працівникам за певних обставин. Перелік осіб, що мають право на таку відпустку визначений у ст.25 Закону України про відпустки.

Рис. 2

Відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін надається працівнику по його заяві у разі, якщо роботодавець не заперечує (ст. 26 Закону України про відпустки). Також слід відмітити, що у цій же статті визначено, що тривалість відпустки без збереження заробітної плати за згодою сторін не може перевищувати 15 календарних днів рік. Ще однією особливістю є те, що для такої відпустки йдеться не про робочий рік, який використовується для обліку щорічних відпусток, а про календарний, з 1-го січня по 31 грудня. Перенесення невикористаних днів відпустки без збереження заробітної плати на наступний рік законодавством не передбачено.

Рис. 3

Рис. 4

Наступним кроком буде відображення у табелі обліку робочого часу відсутності працівника. У програмі «1С: 8.2 Зарплата і управління персоналом» табель формується автоматично на підставі введених раніше документів. Для його формування необхідно скористатись меню Розрахунок заробітної плати організації – Розрахунок заробітної плати – Введення табелів обліку робочого часу (рис. 4).

У вікні зі списком документів необхідно обрати пункт меню або кнопку Додати. Створивши новій документ, заповнюємо обираючи певного співробітника або одразу по всім працівникам. У сформованому табелі обліку робочого часу у працівника буде відображено період відсутності та відпрацьований час (рис.5). Надалі при проведенні бухгалтером розрахунку заробітної плати за місяць працівнику буде нараховано заробітну плату лише за фактично відпрацьовані дні.

Рис. 5

При формуванні табелю у працівника буде відображено період відсутності та відпрацьований час (рис.5). Надалі при проведенні бухгалтером розрахунку заробітної плати за місяць працівнику буде нараховано заробітну плату лише за фактично відпрацьовані дні.