Представництва іноземних компаній висувають особливі вимоги до персоналу. Ключові співробітники фінансової служби повинні знати Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) та розмовляти мінімум однією іноземною мовою.
Таким компаніям Intercomp Україна пропонує рішення, що включає ведення бухгалтерського та податкового обліку, складання корпоративної звітності за стандартами замовника (IFRS та ін.), кадрове діловодство, розрахунок заробітної плати та юридичний супровід.
Ведення бухгалтерського і податкового обліку, підготовка звітності
 • Прийом, перевірка, обробка, зберігання документів та інформації;
 • Відстеження надходження відсутніх документів від контрагентів замовника;
 • Контроль виправлень некоректно оформлених документів контрагентами і співробітниками замовника;
 • Підготовка всіх форм звітності: бухгалтерської, податкової, корпоративної, статистичної та ін .;
 • Моніторинг своєчасності поточних платежів;
 • Удосконалення та пропозиції щодо покращення облікових процесів;
 • Завчасне інформування про підготовку істотних змін до чинного бухгалтерського та податкового законодавства, які впливають на спосіб ведення бізнесу, розміри і терміни сплати податків.
Функція головного бухгалтера
 • Розробка та актуалізація облікової політики;
 • Обробка документів та інформації, яка вимагає високої кваліфікації;
 • Контроль коректності занесення інформації в базу даних;
 • Підготовка та здача бухгалтерської, податкової, корпоративної, статистичної та іншої звітності;
 • Представлення інтересів замовника при взаємодії з контролюючими органами та зовнішніми аудиторами;
 • Звірки з податковими органами;
 • Консультації з питань бухгалтерського обліку та оподаткування;
 • Взаємодія з контрагентами та працівниками з питань бухгалтерського обліку та оподаткування;
Розрахунок заробітної плати і кадрове адміністрування
 • Розрахунок заробітної плати відповідно до вимог чинного законодавства та внутрішніх політик клієнтів;
 • Підготовка регламентованої та управлінської звітності;
 • Ведення кадрового обліку - оформлення кадрових подій від прийому на роботу до співбесіди при звільненні, військовий облік та охорона праці.
 • Пошук та підбір персоналу середньої і вищої ланки;
 • Консультації по вибору програмного забезпечення, впровадження облікових систем.
Юридичні послуги
 • Консультування з форми ведення бізнесу в Україні;
 • Акредитація представництв і філій іноземних компаній;
 • Правовий супровід по трудовому, податковому, корпоративному праву;
 • Міграційна підтримка співробітників;
 • Послуга «Розпочати бізнес в Україні»

Чим допоможе Intercomp Україна?

Intercomp Україна допоможе звільнити час Голови представництва та відповідальних осіб для розвитку бізнесу.

До роботи з представництвом підключається декілька підрозділів Intercomp, призначається керівник проекту. З боку клієнта також визначається єдина контактна особа.

Вести облікові функції безперервно.

Ми виключаємо проблеми, пов'язані з відпустками, лікарняними та звільненнями, з якими представництва стикаються при здійсненні облікових функцій власними силами. Втрата інформації при передачі справ практично виключена.

Контролювати якість послуг.

Відділ аудиту та методології Intercomp на постійній основі відслідковує рівень якості послуг, що надаються. Внутрішня система оцінки персоналу, процеси, побудовані на основі системи менеджменту якості (ISO 9001:2015), робота внутрішнього корпоративного університету, спрямована на підтримку та підвищення рівня знань фахівців Intercomp, мінімізують ризик виникнення помилок.

Системний підхід до підтримки представництв.

Intercomp використовує власну методику ведення облікових функцій малих представництв. Пильна увага приділяється оптимізації процесів, нормуванню операцій і розподілу робіт між фахівцями Intercomp. Ведеться регулярний контроль показників ефективності у динаміці.

Забезпечити безпечний документообіг.

Процеси документообігу відповідають стандартам безпеки даних ISO 27001 та SSAE16 і вимогам законодавства України в області захисту персональних даних.