Фахівці Intercomp Україна на регулярній основі здійснюють розрахунок заробітної плати будь-якої складності для компаній будь-якої сфери діяльності, штатної чисельності та організаційної структури, забезпечуючи точність і своєчасність розрахунків, а також конфіденційність інформації по заробітній платі.

Послуги з розрахунку заробітної плати Intercomp Україна можуть охоплювати як весь штат компанії клієнта, так і тільки обмежене коло співробітників.

Для великих підприємств

Залежно від бажання клієнта може застосовуватися як стандартний підхід (набір узгоджених шаблонів у табличному вигляді), так і розробка інтерфейсу передачі вихідної інформації для розрахунку заробітної плати з існуючими інформаційними системами клієнта. Інтерфейс дозволяє виключити або мінімізувати витрати фахівців клієнта на підготовку інформації для розрахунку.
Для компаній з малою і середньою чисельністю

Надання консолідованих вихідних даних по захищених каналах зв'язку
Компанія збирає всі необхідні вихідні дані та миттєво передає інформаційні файли в Intercomp Україна за допомогою захищеного FTP сервера або іншими засобами.
Для компаній будь-якої чисельності

Віддалене введення вихідних даних в систему з розрахунку заробітної плати
Співробітники Компанії отримують віддалений доступ до системи з розрахунку заробітної плати та можуть у будь-який момент вносити дані для розрахунку через електронний табель відпрацьованого часу, а також інформацію про додаткові нарахування та утримання, які не пов'язані з графіками роботи співробітників. Доступ до системи з розрахунку заробітної плати забезпечується через захищене VPN з'єднання з обов'язковою процедурою авторизації користувача, що забезпечує безпеку даних клієнта.

Склад послуги:
Послуга з розрахунку заробітної плати Intercomp Україна може включати:
 • розрахунок сум виплат заробітної плати співробітникам компанії;
 • розрахунок усіх податкових виплат по заробітній платі та відрахувань до державних фондів;
 • розрахунок винагород за договорами цивільно-правового характеру;
 • розрахунок компенсацій за листками тимчасової непрацездатності, оплати відпусток, компенсацій за невикористану відпустку при звільненні, вихідної допомоги та інших компенсаційних виплат, передбачених законодавством;
 • підготовка форм обов'язкової звітності для державних органів;
 • підготовка розрахункової відомості;
 • підготовка зведеної відомості по податках, пов'язаних із заробітною платою;
 • підготовка платіжних документів на виплату доходів, а також перерахування податків і зборів;
 • підготовка файлів імпорту для передачі результатів розрахунку в бухгалтерські системи;
 • представлення форм обов'язкової звітності у відповідні державні органи;
 • підготовка індивідуальних розрахункових листків для співробітників компанії;
 • упаковка розрахункових листків працівників в індивідуальні пойменовані конверти;
 • доставка електронних розрахункових листків співробітникам Компанії та надання доступу до архіву розрахункових листків через систему Slipstream;
 • реєстрація працівників для персоніфікованого обліку в ПФУ, оформлення запитів;
 • межрозрахунок - додаткові термінові розрахунки виплат співробітникам у невстановлені періоди;
 • конфіденційна доставка документів / файлів для перерахування заробітної плати;
 • щомісячна підготовка звітів на замовлення.

Стандартна модель надання послуги з розрахунку заробітної плати передбачає виконання всіх операцій фахівцями Intercomp Україна на власній технологічній платформі.

Переваги

 • Точність і своєчасність розрахунку заробітної плати в повній відповідності з чинним законодавством.
 • Високий рівень конфіденційності зарплатної інформації.
 • Скорочення навантаження на фахівців внутрішньої фінансової служби і можливість сконцентрувати увагу на вирішенні стратегічних завдань.
 • Гнучке ціноутворення залежно від кількості співробітників, які увійшли до розрахунку, що дозволяє оптимізувати вартість забезпечення процесу розрахунку заробітної плати.