Процес перевірки та заповнення бланків лікарняних листів віднімає невиправдано багато часу та ресурсів бухгалтерського відділу компанії. Зниження навантаження на кваліфікований персонал бухгалтерського відділу можливо за рахунок залучення фахівців Intercomp Україна, здатних забезпечити якісне виконання робіт на даній ділянці.

Склад послуги
Експертиза заповнення листів тимчасової непрацездатності включає:
 • Оцінку можливості прийняти лікарняний лист до виплати.
 • Перевірку повноти, коректності заповнення всіх розділів лицьового боку листа тимчасової непрацездатності, відповідно до вимог законодавства.
 • Звірку дат звільнення від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю з даними табеля обліку відпрацьованого часу, з подальшим коректуванням табеля на підставі даних листа.
 • Заповнення розділів оборотної сторони листа тимчасової непрацездатності (кадрова частина - опціонально).
 • Перевірку розрахунку середнього заробітку та визначення більш вигідного варіанту для працівника (у випадках розрахунку лікарняних листів у зв'язку з вагітністю й пологами та допомоги по догляду за дітьми).

Модель надання послуги
Листи тимчасової непрацездатності проходять кілька етапів обробки після передачі в офіс Intercomp Україна за описом.
Перший етап. Проводиться візуальний огляд лицьового боку листа тимчасової непрацездатності, в ході якого перевіряється:
 • правильність заповнення даних співробітника, роботодавця та медичної установи;
 • наявність даних про період звільнення від роботи, хронологію дат, режиму лікування і даних лікаря;
 • наявність необхідних підписів, печаток і кодів.
Другий етап. Спеціалістом проводиться порівняння даних лікарняного листа і даних табеля обліку відпрацьованого часу. У разі виявлення розбіжностей проводиться коригування табелю відпрацьованого часу.
Третій етап. Проводиться звірка даних, зазначених у розділі «Тривалість страхового стажу» оборотної сторони листа тимчасової непрацездатності з даними тривалості стажу співробітника, представлених в обліку (опціонально).
Четвертий етап. Спеціалістом проводиться заповнення розділів листа тимчасової непрацездатності, що стосуються відомостей про заробітну плату та призначену допомогу.
Надання звіту. Після оформлення листів тимчасової непрацездатності фахівець Intercomp Україна складає звіт з перевірки із зазначенням листів непрацездатності, заповнених з порушенням встановленого порядку та з переліком виявлених порушень. Підготовлений звіт передається компанії разом з оформленими оригіналами листів непрацездатності.

Переваги
Переваги послуги з перевірки листів тимчасової непрацездатності:
 • Відповідність заповнених оригіналів листів непрацездатності вимогам чинного законодавства.
 • Можливість отримання консультацій фахівцями Intercomp Україна з питань оформлення листів тимчасової непрацездатності, а також з питань виплат допомоги співробітникам.
 • Зниження ризику неприйняття до заліку оплаченої за рахунок ФСС допомоги при перевірці ФСС.
 • Зниження навантаження на співробітників бухгалтерського відділу та час на вирішення стратегічних завдань компанії.