Процеси кадрового обліку є невід'ємною частиною діяльності будь-якої компанії. Якщо компанія тільки починає свою роботу, фахівці Intercomp Україна допоможуть з правильною організацією кадрових процесів.

Постановка процесів кадрового обліку фахівцями Intercomp Україна включає:

1. Розробку нормативної документації компанії.
Всі кадрові процеси компанії повинні бути регламентовані положеннями та інструкціями, введення яких оформлюється відповідними наказами. Фахівці Intercomp Україна розробляють локальні нормативні акти, наявність яких обов'язкова відповідно до Трудового кодексу України з урахуванням специфіки діяльності компанії, включаючи:
 • правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • положення про оплату праці;
 • положення про комерційну таємницю;
 • положення про захист персональних даних працівників;
 • штатний розклад;
 • шаблон трудового договору;
 • графік відпусток;
 • та інші.

2. Організацію роботи кадрової служби.
Кадрова служба компанії виконує великий обсяг роботи щодо забезпечення кадрового документообігу, забезпечує компанію необхідними фахівцями, а також вирішує різні завдання з управління персоналом.

Організація кадрової служби фахівцями Intercomp Україна включає:
 • розробку положення про кадрову службу;
 • визначення організаційної структури;
 • підготовку посадових інструкцій фахівців з кадрів.

3. Розробку кадрової політики.
Враховуючи специфіку роботи компанії, а також плани розвитку організаційної структури та чисельного складу співробітників, фахівці Intercomp Україна допоможуть у розробці кадрової політики компанії.

4. Організацію кадрового діловодства.
Організація кадрового діловодства HR-фахівцями Intercomp Україна включає побудову внутрішнього кадрового документообігу, а також:
 • розробку форм документів для оформлення кадрових подій;
 • підготовку інформаційно-довідкової документації для співробітників.

Послуга Intercomp Україна з постановки кадрового діловодства «з нуля» дозволяє компанії:
 • Забезпечити відповідність процесів кадрового обліку компанії чинному законодавству.
 • Організувати в стислі терміни роботу внутрішньої кадрової служби.
 • Отримати організований процес кадрового документообігу.