Забезпечення процесів охорони праці є обов'язковим для всіх Компаній, що працюють на території України.
Охорона праці —система збереження життя та здоров'я працівників у процесі трудової діяльності, яка включає правові, організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні та інші заходи.

З метою забезпечення належного виконання вимог з охорони праці Компанія може скористатися такими послугами Intercomp Україна:
  • розробка нормативної бази Компанії в області охорони праці;
  • підготовка пакету інструкцій з техніки безпеки та охорони праці;
  • оформлення необхідних журналів обліку заходів з охорони праці;
  • організація проведення інструктажів співробітників Компанії;
  • проведення заходів у галузі охорони праці на території Компанії;
  • розробка рекомендацій щодо забезпечення процесів охорони праці.