Своєчасний кадровий аудит і подальше усунення виявлених недоліків допоможе підготуватися до перевірок контролюючих органів, уникнути негативних фінансових наслідків та інших засобів впливу на керівника за результатами перевірки, а також мінімізувати трудові суперечки зі співробітниками.

Компанії доцільно проводити перевірку стану кадрових документів в наступних випадках:
 • при зміні працівника, що відповідає за ведення кадрового адміністрування;
 • при зміні керівництва організації;
 • при приведенні кадрової документації у відповідність з чинним законодавством після внесення у нього змін;
 • при отриманні інформації або розпорядження про майбутню планову перевірку;
Кадровий аудит можна проводити вибірково (певна кількість посад, підрозділів і всі кадрові документи по ним) або шляхом суцільної (тотальної) перевірки. Вид перевірки залежить від кількості працівників в організації, внутрішніх локальних політик, цілей, завдань та встановлених термінів.

Послуга компанії Intercomp Україна з кадрового аудиту включає:
 • експертну оцінку правильності ведення кадрового документообігу Компанії;
 • аналіз форм кадрових документів на відповідність установчим документам і вимогам трудового законодавства;
 • оцінку ризиків накладення санкцій при проведенні перевірок та у випадку трудового конфлікту.

Перевірка кадрової документації дозволить керівництву компанії одержати уявлення про реальний стан кадрових документів, а саме:
 • виявити невідповідності в кадровому адмініструванні;
 • визначити повноту документаційного забезпечення;
 • визначити ступінь відповідності кадрових документів вимогам чинного законодавства;
 • відновити процедури ведення кадрового адміністрування;
 • отримати рекомендації зі збереження і архівації документів.

Результат:
В результаті проведення кадрового аудиту фахівцями Intercomp Україна, Ви отримаєте незалежний експертний висновок – звіт, який містить:
 • докладний опис виконаних робіт по кожній контрольній перевірці;
 • оцінку відповідності кадрових документів вимогам чинного законодавства;
 • рекомендації з усунення виявлених порушень і виправлення усіх помилок, які були виявлені в результаті кадрового аудиту;
 • перелік виявлених порушень і невідповідностей в оформленні, веденні і зберіганні кадрових документів, з вказівкою посилань на законодавство і описом можливих санкцій.