Експрес-діагностика кадрового діловодства фахівцями Intercomp Україна дасть можливість отримати інформацію про реальний стан кадрових документів та про статус дотримання трудового законодавства.

 • Знайти прогалини у веденні документообігу.
 • Визначити повноту документаційного забезпечення.
 • Встановити ступінь відповідності кадрових документів вимогам чинного законодавства.
 • Скорегувати процедуру ведення кадрового діловодства.

Склад послуги:
 • Перевірка наявності локальних актів (положення по внутрішньому трудовому розпорядку, положення про захист персональних даних працівників, положення про оплату праці, положення про матеріальну відповідальність).
 • Діагностика основних кадрових документів (штатний розклад, табель обліку робочого часу, трудові договори з працівниками та ін.).
 • Вибіркова перевірка оформлення реєстрації трудових наказів (прийом, звільнення, переведення і т.д.).
 • Вибіркова перевірка порядку ведення особистих карток співробітників.
 • Вибіркова перевірка ведення документообігу по відпустках (наявність графіка відпусток, наказів по відпустках, заяв).

Результати проведеної експрес-діагностики оформлюються у вигляді звіту. У ньому містяться виявлені відхилення, рекомендації по їх усуненню та відповідальність за порушення. Звіт корисний для усунення виявлених порушень.

Для компаній з низькою частотою кадрових подій, без постійного кадрового фахівця у штаті, можливе проведення експрес-діагностики кадрового діловодства або кадрового аудиту на регулярній основі.

Компанії доцільно проводити перевірку стану кадрових документів в наступних випадках:

 • при зміні працівника, що відповідає за ведення кадрового адміністрування; 
 • при зміні керівництва організації;
 • при приведенні кадрової документації у відповідність з чинним законодавством після внесення у нього змін; 
 • при отриманні інформації або розпорядження про майбутню планову перевірку;
Кадровий аудит можна проводити вибірково (певна кількість посад, підрозділів і всі кадрові документи по ним) або шляхом суцільної (тотальної) перевірки. Вид перевірки залежить від кількості працівників в організації, внутрішніх локальних політик, цілей, завдань та встановлених термінів.