У процесі діяльності компанії можуть виникати ситуації з занедбаністю певних ділянок бухгалтерського та податкового обліку. Порушення строків здачі звітності або помилки у веденні обліку можуть призвести до суттєвих фінансових втрат у вигляді різних санкцій і штрафів в результаті перевірок податковими органами. Крім того, відсутність достовірних даних обліку може ускладнювати оперативну роботу фінансового відділу компанії з поточними завданнями.
Проведення перевірки та відновлення бухгалтерського та податкового обліку може знизити фінансові втрати й істотно спростити роботу фінансових служб компанії.
Залучення професійного провайдера дозволить скоротити час на приведення стану обліку у відповідність до чинного законодавства.
При виявленні помилок або запущених ділянок бухгалтерського обліку, проведення процедури перевірки та відновлення бухгалтерського обліку дозволить мінімізувати негативні фінансові наслідки у вигляді штрафних санкцій після податкових перевірок.

Послуга необхідна
Як правило, відновлення бухгалтерського обліку необхідно у випадках:
  • втрати первинних документів;
  • виявлення порушення процедур ведення бухгалтерського та податкового обліку, а також помилок у даних обліку;
  • виявлення помилок у податковій звітності, яка здана;
  • відсутності сформованої й зданої звітності за попередні періоди.

Етапи надання послуги
Послуга Intercomp Україна включає в себе кілька етапів:
  • Аналіз існуючих даних у бухгалтерському та податковому обліку.
  • Визначення обсягу відсутніх облікових даних.
  • Визначення обсягу робіт з відновлення бухгалтерського обліку.
  • Внесення відсутніх облікових документів.
  • Формування регістрів бухгалтерського обліку.
  • Складання звітності (у разі відсутності або необхідності коригування даних).

Кількість етапів може бути змінено відповідно до вимог та процедур роботи бухгалтерії клієнта.