У процесі діяльності компанії з різних причин можуть виникати розбіжності фактичної наявності матеріальних цінностей з даними обліку. Для уточнення реальної кількості матеріальних цінностей необхідно проведення інвентаризації.

Кожна компанія має товарно-матеріальні цінності (ТМЦ), до числа яких можуть входити:
 • незавершене виробництво;
 • готова продукція;
 • товари для перепродажу;
 • товари відвантажені;
 • сировина та компоненти;
 • малоцінні та швидкозношувані предмети.
Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей проводиться шляхом перерахунку, вимірювання, зважування матеріальних цінностей і відображення даних в інвентарних відомостях.

Склад послуги
Послуги Intercomp Україна з інвентаризації товарно-матеріальних цінностей можуть включати:
 • проведення повної інвентаризації ТМЦ компанії;
 • співставлення фактичної наявності майна з даними бухгалтерського обліку;
 • з'ясування причин відхилень та проведення аналізу даних;
 • коректування розбіжності даних у бухгалтерській програмі з даними отриманими в результаті інвентаризації;
 • надання рекомендацій щодо відображення результатів інвентаризації в обліку.

У рамках інвентаризації товарно-матеріальних цінностей фахівці Intercomp Україна можуть провести:
 • Розробку положень про проведення інвентаризації.
 • Організацію навчання співробітників процесам проведення інвентаризацій.
 • Маркування товарно-матеріальних цінностей інвентарними наклейками з використанням систем штрих-кодування

  • Провести суцільне маркування (у випадках повної відсутності наклейок на ТМЦ)
  • Провести відновлення зіпсованих інвентарних наклейок
 • Розробити рекомендації щодо оптимізації складського зберігання.
 • Оцінку витрат на автоматизацію обліку матеріальних цінностей, а також підготувати рекомендації з реалізації проекту автоматизації.