Інвентаризація взаєморозрахунків з контрагентами передбачає аналіз і вивірку фінансових документів за існуючими контрактами компанії.

Під інвентаризацією взаєморозрахунків з контрагентами або інвентаризацією фінансових зобов'язань розуміється підтвердження аналітичних залишків за такими рахунками бухгалтерського обліку:
  • розрахунки з постачальниками та підрядниками;
  • розрахунки з покупцями і замовниками;
  • розрахунки з кредитно-фінансовими організаціями;
  • розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами.

У рамках інвентаризації взаєморозрахунків з контрагентами фахівці Intercomp Україна здійснюють:
  • ревізію документів, що підтверджують проведення фінансових і виробничих операцій з постачальниками, підрядниками та покупцями;
  • звірку даних про заборгованість на поточну дату в обліку однієї та другої організації, складання акту звірки взаєморозрахунків, організацію підписання актів керівниками та головними бухгалтерами компанії та контрагента;
  • складання списку відсутніх фінансових документів і запит до контрагентів на надання даних документів.