Облік основних засобів (ОЗ) компанії - важлива ділянка бухгалтерського обліку, дані якого вкрай важливі для коректного формування звітності компанії.

У число основних засобів можуть входити:
 • будівлі та споруди;
 • робоче обладнання;
 • виробничі прилади;
 • обчислювальна техніка;
 • транспортні засоби;
 • виробничий інструмент;
 • капітальні вкладення;
 • земельні ділянки та об'єкти природокористування.
З метою контролю достовірності даних цієї ділянки обліку необхідно проводити інвентаризацію основних засобів.
Результатом інвентаризації основних засобів компанії є отримання достовірної інформації від незалежної організації про фактичну наявність основних засобів в компанії для прийняття управлінських рішень.

Склад послуги
Послуги Intercomp Україна з інвентаризації основних засобів можуть включати:
 • проведення повної інвентаризації основних засобів компанії;
 • співставлення фактичної наявності майна з даними бухгалтерського обліку;
 • з'ясування причин відхилень та проведення аналізу даних;
 • коректування розбіжності даних у бухгалтерській програмі з даними отриманими в результаті інвентаризації;
 • надання рекомендацій щодо відображення результатів інвентаризації в обліку.

В рамках інвентаризації основних засобів фахівці Intercomp Україна можуть провести:
 • Маркування основних засобів інвентарними ярликами.

  • провести відновлення зіпсованих інвентарних ярликiв;
  • o промаркувати не марковані об'єкти основних засобів.
 • Підготувати каталог основних засобів.
 • Відновлення ділянки обліку «Основні засоби».
 • Оцінку витрат на автоматизацію обліку основних засобів, а також підготувати рекомендації щодо реалізації проекту автоматизації.

Послуги Intercomp Україна з інвентаризації забезпечують компанії клієнту:
Оперативність реалізації інвентаризаційних проектів.
Завдяки відпрацьованим процедурам та ефективну методологію фахівці Intercomp Україна забезпечують високу швидкість реалізації всіх етапів інвентаризації та дотримання узгоджених з клієнтом термінів.

Точність інвентаризаційних даних.
Досвід і кваліфікація співробітників інвентаризаційних команд, а також методика перевірки результатів перерахунку, дозволяє дотримуватися жорстких внутрішніх нормативів Intercomp Україна щодо забезпечення високої точності зібраних інвентаризаційних даних.

Ефективність використання клієнтом власних ресурсів.
Залучення фахівців Intercomp Україна для проведення інвентаризації мінімізує участь співробітників компанії клієнта, а також істотно скоротить або виключить періоди призупинення роботи фахівців клієнта. Таким чином, компанія зможе ефективніше використовувати своїх співробітників в період проведення інвентаризації.

Гарантія достовірності результатів інвентаризації.

Проведення інвентаризації незалежним провайдером, в якості якого виступає Intercomp Україна, є гарантією достовірності результатів інвентаризації, так як Intercomp Україна не зацікавлений у фальсифікації даних.

Конфіденційність даних.

Intercomp Україна приділяє пильну увагу забезпеченню конфіденційності клієнта. Наші клієнти можуть бути впевнені в збереженні та нерозголошенні даних отриманих в результаті надання послуг.