Новини бухгалтерського обліку, оподаткування, розрахунку заробітної плати та кадрового адміністрування за IV квартал 2017 року. Новації 2018 року.

В інформаційному бюлетені Intercomp Україна за IV квартал 2017 року опубліковані зміни законодавства в області бухгалтерського обліку, оподаткування, розрахунку заробітної плати та кадрового адміністрування. 

I. Бухгалтерський облік та оподаткування
1.1. Нові вимоги до фінансової звітності та первинних документів

Верховною Радою України було прийнято Закон «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (щодо удосконалення деяких положень)» від 05.10.2017 р. № 2164-VIII.

Законом, зокрема, було внесено такі зміни:

1) Введено нову класифікацію підприємств для цілей складання та оприлюднення фінансової звітності.

2) Змінено перелік юридичних осіб, які зобов'язані складати фінансову звітність за міжнародними стандартами.

4) Зазначено, що фінансова звітність підприємств не становить комерційної таємниці, не є конфіденційною інформацією і не відноситься до інформації з обмеженим доступом, крім випадків, передбачених законом.

5) Несуттєві недоліки в первинних документах, що містять відомості про господарську операцію, не є підставою для невизнання даної операції.

1.2. Змінено строки реєстрації податкових накладних та їх віднесення до податкового кредиту

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стабілізації розрахунків на Оптовому ринку електричної енергії України» від 09.11.2017 р. № 2198-VIII внесено зміни до Податкового кодексу України (ПКУ), що стосуються ПДВ. Зокрема, Законом передбачено:

2) Термін, протягом якого зареєстровані в Єдиному реєстрі податкові накладні та розрахунки коригування можуть бути включені до податкового кредиту, подовжено з 365 до 1095 календарних днів (п. 198.6 ПКУ).

3) Ліквідовано обмеження терміну, протягом якого податкові накладні та розрахунки коригування можуть бути зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

1.3. Новий перелік держав (територій), операції з резидентами яких визнаються контрольованими

Кабінет міністрів України (КМУ) затвердив новий Перелік держав (територій), операції з резидентами яких визнаються контрольованими для цілі податку на прибуток (постанова КМУ від 27.12.2017 р. № 1045).

До переліку увійшли 85 держав (територій).

1.4. Затверджено Порядок надання узагальнюючих податкових консультацій

Міністерством фінансів України затверджено Порядок надання узагальнюючих податкових консультацій (наказ МФУ від 27.09.2017 р. № 811).

Документ визначає:

- порядок підготовки та надання узагальнюючих податкових консультацій (УПК);

- структуру УПК;

- термін дії УПК.

II. Розрахунок заробітної плати
2.1. Розширено перелік осіб, які підлягають соціальному страхуванню

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017 р. № 2148-VIII розширено перелік осіб, які підлягають соціальному страхуванню.

Відповідно до Закону страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, страхуванню від нещасного випадку на виробництві та на випадок безробіття також підлягають особи, які працюють на підставі цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, а також фізособи-підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності на інших підставах.

2.2. Уточнено механізм розрахунку виплат по соціальному страхуванню

Застраховані особи (працівники), які протягом 12-ти місяців перед настанням страхового випадку мають страховий стаж менше 6-ти місяців, мають право на отримання лікарняних та декретних в обмеженому розмірі.

Законом № 2148-VIII внесені уточнення, що стосуються механізму розрахунку страхових виплат у зазначеному вище випадку:

1) Допомога за тимчасової непрацездатності обчислюється, виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не більше ніж розмір допомоги, обчисленої з мінімальної заробітної плати, встановленої на момент настання страхового випадку.

2) Допомога по вагітності та пологах - виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не більше ніж розмір допомоги, обчисленої з двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на момент настання страхового випадку.

2.3. Внесено зміни до переліку святкових і неробочих днів

Законом України «Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України (КЗпП) щодо святкових і неробочих днів» від 16.12.2017 р. № 2211-VIII був змінений перелік святкових і неробочих днів.

Законом встановлено новий святковий і неробочий день: 25 грудня - Різдво Христове.

Крім того, скасовано святковий день 2 травня. Згідно з оновленою статтею 73 КЗпП святковим днем вважається тільки 1 травня - День праці.

III. Кадрове адміністрування
3.1. Встановлено нову квоту для працевлаштування громадян передпенсійного віку

Законом № 2148-VIII було доповнено ч. 2 ст. 14 Закону України «Про зайнятість населення» (Закон про зайнятість).

Тепер Закон про зайнятість містить також нову вимогу:

- для працевлаштування осіб, яким до настання права на пенсію за віком залишилося 10 і менше років, підприємствам, установам і організаціям з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб встановлюється квота у розмірі не менше однієї особи в середньообліковій чисельності штатних працівників (абз. 2 ч . 2 ст. 14 Закону).

IV. Новації 2018р.

4.1. Внесено зміни до Податкового кодексу
Напередодні Нового року було внесено масштабні зміни до Податкового кодексу. Новації введено Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень в 2018 році» від 07.12.2017 р. № 2245-VIII. Закон опублікований в газеті «Голос України» від 30.12.2017 р. № 248 (6753) і набрав чинності з 1 січня 2018 року.

Податок на прибуток:

- уточнено визначення терміну «роялті»;

- внесено зміни до визначення пов'язаних осіб;

- уточнені норми з трансфертного ціноутворення (ТЦУ);

- передбачено, що податкова декларація з податку на прибуток, яка розраховується наростаючим підсумком за рік, подається у 60-денний термін;

- уточнено норми щодо сплати дивідендів платниками єдиного податку;

- передбачено можливість не обкладати кошти, спрямовані на допомогу спортивним неприбутковим організаціям у розмірі до 8% від оподатковуваного прибутку попереднього року;

ПДВ:

- змінено процедуру блокування податкових накладних та розрахунків коригування до них.

- платникам, які будуть ввозити на митну територію України до 1 січня 2020 року промислове обладнання для виробничих потреб, надано право на розстрочку на 24 місяці сплати "імпортного" ПДВ;

- унормовано питання оподаткування експрес-відправлень і поштових відправлень;

- до 1 січня 2022 року поширено звільнення від ПДВ на визначених ПКУ умовах на операції з програмною продукцією;

- до 31 грудня 2018 року звільняються від оподаткування ПДВ операції з ввезення на митну територію України та з постачання електромобілів;

- з 1 вересня 2018 року по 31 грудня 2021 року звільнено від оподаткування ПДВ операції з вивезення в митному режимі експорту соєвих бобів (товарна позиція 1201 УКТ ЗЕД);

- з 1 грудня 2020 року по 31 грудня 2021 року звільнено від оподаткування ПДВ операції з вивезення в митному режимі експорту насіння ріпаку або ріпаку.

ПДФО:

- звільнено від оподаткування вартість путівок, яка не перевищує 5 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового року, що надаються роботодавцем - платником податку на прибуток один раз на календарний рік працівникам та/або членам їх сімей першого ступеня споріднення;

- створено Єдину базу даних звітів про оцінку нерухомого майна;

Податок на землю:

- прийнято норму, згідно з якою при визначенні бази оподаткування земельним податком коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки за 2018 рік застосовується зі значенням 1.

Податкове адміністрування:

- змінено критерії належності платника податків до категорії великих платників податків:

- введено норму щодо відшкодування шкоди за рахунок коштів державного бюджету, завданої платнику податку незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю посадової або службової особи контролюючого органу;

- введено правило, за яким ДФС зобов'язана до 15 липня поточного року на своєму сайті оприлюднити зведену інформацію про розмір і дату встановлення місцевих податків на відповідних територіях;

4.2. Збільшено розмір мінімальної заробітної плати

З 1 січня 2018 року збільшився розмір мінімальної заробітної плати.

Статтею 8 Закону України «Про державний бюджет на 2018 рік» від 07.12.2017 р. № 2246-VІІІ на 2018 рік мінімальну заробітну плату встановлено в таких розмірах:

- в місячному розмірі: 3723 грн. (до 01.01.2018 р. – 3 200 грн.);

- в погодинному розмірі: 22,41 грн. (до 01.01.2018 р. – 19,34 грн.).

4.3. Змінено максимальний розмір бази нарахування ЄСВ

З 1 січня 2018 року максимальний розмір бази нарахування єдиного соціального внеску (ЄСВ) дорівнює 15 розмірам мінімальної заробітної плати.

Зазначений розмір максимальної бази нарахування ЄСВ встановлено п.п. 1 п. 22 р. I Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017 р. № 2148-VIII. Даний підпункт Закону набрав чинності 01.01.2018 р.

Отже, максимальна величина заробітної плати, на яку нараховується ЄСВ, з 1 січня 2018 року становить 55 845 грн. (3 723 грн. Х 15).


Завантажити інформаційний бюлетень Intercomp Україна, ознайомитися з архівом номерів (у т.ч. російською та англійською мовами), а також оформити безкоштовну передплату можна на офіційному сайті Intercomp Україна.